ΕΝΤΑΤΙΚΟ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

Διοίκηση σε Ναυτιλία και Λιμένες

ΕΚΠΑ

2024-2025

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

10.05.2024

Δεύτερη Περίοδος Εγγραφών: καταληκτική ημερομηνία - Κυριακή 30 Ιουνίου 2024

14.03.2024

Οδηγίες Εγγραφής Ακαδημαϊκού Έτους 2024-2025

Ενημέρωση

Χρήσιμα

Έναρξη Εγγραφών: 15/03/2024
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ: 22280-21861
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ: ΔΕΥ-ΠΑΡ: 10.00 - 14.00

Γρήγορη Πρόσβαση

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ ΕΚΠΑ

Σας καλωσορίζουμε στο

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΕΝΤΑΤΙΚΟ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

Διοίκηση σε Ναυτιλία και Λιμένες

ΕΚΠΑ

2024 - 2025

Το Εντατικό Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών “Διοίκηση σε Ναυτιλία και Λιμένες” παρέχει σύγχρονες, διεπιστημονικές και στοχευμένες ακαδημαϊκές γνώσεις, προς απόφοιτους και στελέχη του ευρύτερου ναυτιλιακού ‘cluster’, με επιστημονική εξειδίκευση, υψηλή κατάρτιση και σύνθετες επαγγελματικές δεξιότητες.
Το Εντατικό ΔΠΜΣ οργανώνεται από το Τμήμα Διαχείρισης Λιμένων και Ναυτιλίας, σε συνεργασία με το Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων και Οργανισμών, της Σχολής Οικονομικών και Πολιτικών Επιστημών, του Εθνικού Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών.

Το Πρόγραμμα Σπουδών εστιάζει στη ναυτιλία, τους λιμένες και την εφοδιαστική αλυσίδα και καλύπτει σύγχρονα γνωστικά αντικείμενα, μεταξύ άλλων, στη διοίκηση επιχειρήσεων, τη λογιστική, τις χρηματοοικονομικές αποφάσεις και τη διαχείριση κινδύνων, τη γαλάζια οικονομία, το πράσινο περιβάλλον και την αειφορία, τις σύγχρονες τεχνολογικές εφαρμογές και καινοτομίες, τα ενεργειακά δίκτυα και τις γεωπολιτικές εξελίξεις.

Βασικές Πληροφορίες για το ΕΔΠΜΣ

ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ

Δεύτερος Κύκλος Αιτήσεων

Καταληκτική ημερομηνία αιτήσεων: Κυριακή 30 Ιουνίου 2024


Έναρξη μαθημάτων:

1η Οκτωβρίου 2024

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΦΟΙΤΗΣΗΣ

12 ΜΗΝΕΣ ΣΥΝΟΛΙΚΑ

2 Εξάμηνα (Εαρινό, Χειμερινό)

75 ECTS

(1ο 6Μ: 30 ECTS, 2ο 6Μ: 30 ECTS,
Διπλωματική Εργασία: 15 ECTS)

ΔΟΜΗ & ΥΛΗ

Το Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα αποτελείται από:

- 5 Μαθήματα Α' Εξαμήνου
- 5 Μαθήματα Β' Εξαμήνου
- 1 Διπλωματική Εργασία

Οι Εκδηλώσεις μας

Ακαδημαϊκό Προσωπικό

Το προσωπικό του Πανεπιστημίου διακρίνεται στις εξής κατηγορίες: Διδακτικό Ερευνητικό Προσωπικό (Δ.Ε.Π.), Εργαστηριακό Διδακτικό Προσωπικό (Ε.ΔΙ.Π.), Ειδικό Εκπαιδευτικό Προσωπικό. Το προσωπικό του Πανεπιστημίου μπορεί να επωφεληθεί από μια σειρά παροχών που σκοπό έχουν να διευκολύνουν τις εξειδικευμένες ανάγκες του.

Alumni image

Προοπτικές Αποφοίτων

Οι απόφοιτοι του Εντατικού ΔΠΜΣ προβλέπεται να αποκτήσουν εκτεταμένες και σε βάθος θεωρητικές και πρακτικές ακαδημαϊκές γνώσεις, να αναπτύξουν κριτικό επιστημονικό πνεύμα για τη λήψη αποτελεσματικών αποφάσεων, μεταξύ άλλων, στη διοίκηση ναυτιλιακών επιχειρήσεων, λιμενικών οργανισμών, εταιριών εφοδιαστικής αλυσίδας και logistics. Η δημιουργική επίλυση σύνθετων επιχειρηματικών προβλημάτων, η εμπέδωση βέλτιστων διεπιστημονικών πρακτικών, η κατάκτηση σύγχρονων δεξιοτήτων, παρέχουν δυναμικές ευκαιρίες στους/ις αποφοίτους του Εντατικού ΔΠΜΣ να στελεχώσουν επιχειρήσεις, οργανισμούς και φορείς του ευρύτερου ναυτιλιακού τομέα, του λιμενικού κλάδου, της παράκτιας οικονομίας και της εφοδιαστικής αλυσίδας, τόσο στον Ιδιωτικό όσο και στον Δημόσιο τομέα, καλύπτοντας έτσι τις διαρκώς αυξανόμενες ανάγκες για στελέχη με ισχυρό διεπιστημονικό υπόβαθρο.

  • Διοίκηση Ναυτιλιακών Επιχειρήσεων
  • Διοίκηση Λιμενικών Οργανισμών
  • Διοίκηση Εταιριών Εφοδιαστικής Αλυσίδας και Logistics

Το ΕΚΠΑ σε Αριθμούς

00

Τμήματα

00

Διοικητικό Προσωπικό

00

Ακαδημαϊκό Προσωπικό

00

Μεταπτυχιακοί Φοιτητές και Υποψήφιοι Διδάκτορες

ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΑΝΟΙΚΤΕΣ: 15.3.2024 - 30.4.2024

Aπόκτησε ισχυρό προβάδισμα καριέρας σε ένα κορυφαίο & αναπτυσσόμενο κλάδο με διεθνείς προοπτικές

Η συνεχής ανάπτυξη των ναυτιλιακών δραστηριοτήτων διαμορφώνει απαιτητικές ανάγκες για καταρτισμένα διοικητικά στελέχη, με διεπιστημονική εξειδίκευση, ικανά να συμβάλλουν σε ένα εξωστρεφές και διεθνοποιημένο επιχειρηματικό περιβάλλον. Γίνε ένα από αυτά τα στελέχη ξεκινώντας εδώ.

ΑΙΤΗΣΕΙΣ

ΣυνεργασίεςΤ. 22280-99514 / Ε. secr@pms.uoa.gr