ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Προοπτικές Αποφοίτων

Με την ολοκλήρωση του Εντατικού ΔΠΜΣ οι φοιτητές/ριες αποκτούν ισχυρό διεπιστημονικό υπόβαθρο, σε συνδυασμό με εφαρμοσμένες γνώσεις και πρακτικές δεξιότητες σε ένα πολυεπίπεδο μεταπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών και αναπτύσσουν κριτικό πνεύμα στη λήψη διοικητικών αποφάσεων. Η κατάκτηση διαφοροποιημένων συγκριτικών επιστημονικών πλεονεκτημάτων παρέχει στους/ις απόφοιτους ανταγωνιστικές δυνατότητες ανεύρεσης ελκυστικών ευκαιριών απασχόλησης στην εγχώρια και διεθνή αγορά εργασίας, ως καταρτισμένα στελέχη επιχειρήσεων και οργανισμών στη ναυτιλία, τους λιμένες, την εφοδιαστική αλυσίδα, τις θαλάσσιες μεταφορές και, ευρύτερα, στη χρηματοοικονομική διοίκηση, την επιχειρηματικότητα και την οικονομία.

 Με την ολοκλήρωση του ΕΔΠΜΣ, οι απόφοιτοι επίσης μπορούν να συνεχίσουν την ακαδημαϊκή και ερευνητική τους πορεία σε διδακτορικό κύκλο σπουδών. Μπορούν ακόμα να απασχοληθούν στον Δημόσιο ή Ιδιωτικό τομέα, καθώς και σε Ερευνητικά και Εκπαιδευτικά Ιδρύματα ή να δημιουργήσουν νεοφυείς επιχειρηματικές μονάδες, αξιοποιώντας αποτελεσματικά τις ευκαιρίες και τις προκλήσεις που προσφέρουν η επιχειρηματικότητα και η οικονομία.

Προβλεπόμενη ημερομηνία έναρξης Εντατικού Διατμηματικού Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών “Διοίκηση σε Ναυτιλία και Λιμένες”: 1 Οκτωβρίου 2024Τ. 22280-99514 / Ε. secr@pms.uoa.gr