ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Σκοπός Προγράμματος

Το Τμήμα Διαχείρισης Λιμένων και Ναυτιλίας, σε συνεργασία με το Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων και Οργανισμών, της Σχολής Οικονομικών και Πολιτικών Επιστημών, του Εθνικού Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, οργανώνει και λειτουργεί το Εντατικό Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΕΔΠΜΣ) με τίτλο ‘Διοίκηση σε Ναυτιλία και Λιμένες’ (MSc in Shipping and Port Management).

Το Εντατικό ΔΠΜΣ ‘Διοίκηση σε Ναυτιλία και Λιμένες’ έχει διάρκεια ενός έτους, παρέχει σύγχρονη διεπιστημονική ειδίκευση, υψηλή ακαδημαϊκή κατάρτιση και σύνθετες επαγγελματικές δεξιότητες, στις Επιστήμες της Διοίκησης Επιχειρήσεων και των Οικονομικών Αποφάσεων, εστιάζοντας στα πεδία της διεθνούς ναυτιλίας, της λιμενικής διαχείρισης και ευρύτερα της εφοδιαστικής αλυσίδας, κεντρικοί πυλώνες των συστημάτων θαλασσίων μεταφορών. Το Πρόγραμμα αναπτύσσεται κυρίως με σύγχρονες εξ αποστάσεως διδακτικές προσεγγίσεις, εξειδικευμένα πρακτικά σεμινάρια και στοχευμένες εκπαιδευτικές επισκέψεις.

Οι διεπιστημονικές κατευθύνσεις του Εντατικού ΔΠΜΣ καλύπτουν, ειδικότερα:

  • τη διαμόρφωση στρατηγικών διοικητικών αποφάσεων σε ναυτιλιακές και λιμενικές επιχειρήσεις, εφοδιαστική αλυσίδα και συνδυασμένες μεταφορές.
  • την αξιολόγηση και λήψη αποτελεσματικών επενδυτικών, χρηματοδοτικών και λειτουργικών επιλογών στο ευρύτερο ναυτιλιακό cluster.
  • την ενίσχυση της γαλάζιας οικονομίας, βιώσιμης ανάπτυξης και θαλάσσιου περιβάλλοντο.
  • την ανάπτυξη σύγχρονων τεχνολογιών και καινοτόμων εφαρμογών σε ναυτιλία, λιμένες και θαλάσσιες μεταφορές.
  • την ποσοτική ανάλυση των διεθνών αγορών ναυτιλίας, ενέργειας και προϊόντων, με αξιοποίηση σύγχρονων υποδειγμάτων (τεχνητής νοημοσύνης, μηχανικής μάθησης, προβλεπτικών μοντέλων κ.α.).
  • την κατανόηση των μεταβαλλόμενων διεθνών γεωπολιτικών στρατηγικών και την αξιολόγηση των συνεπειών τους στη ναυτιλία, τους λιμένες, την εφοδιαστική αλυσίδα, τις αγορές ενέργειας και προϊόντων, τις θαλάσσιες μεταφορές και τα διεθνή εμπορικά δίκτυα.

Η οργάνωση ενός σύγχρονου διεπιστημονικού Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών, η ανάπτυξη  δράσεων και συνεργασιών με την ευρύτερη ναυτιλιακή Κοινότητα, τις επιχειρήσεις και την οικονομία, οι ερευνητικές δραστηριότητες και η αξιοποίηση πολύπλευρων συνεργειών, τόσο με τη Σχολή Οικονομικών και Πολιτικών Επιστημών του ΕΚΠΑ, στην οποία ανήκουν τα δύο συνεργαζόμενα Τμήματα του Εντατικού ΔΠΜΣ, όσο και με διεθνή ακαδημαϊκά ιδρύματα, επιχειρηματικούς φορείς και οργανισμούς, προσφέρουν στους/ις απόφοιτους/ες του ΠΜΣ δυναμικές προοπτικές απασχόλησης και ελκυστικές ευκαιρίες εξέλιξης σε κρίσιμους κλάδους της εγχώριας και παγκόσμιας οικονομίας. 

Προβλεπόμενη ημερομηνία έναρξης Εντατικού Διατμηματικού Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών “Διοίκηση σε Ναυτιλία και Λιμένες”: 1 Οκτωβρίου 2024

ΠΕΡΙΗΓΗΣΗ ΣΤΟ

Πρόγραμμα Μαθημάτων

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ >


Τ. 22280-99514 / Ε. secr@pms.uoa.gr