ΑΙΤΗΣΕΙΣ

Πρόσκληση

Η κρίσιμη οικονομική συμβολή του συνόλου των ναυτιλιακών δραστηριοτήτων αντιστοιχεί σε ποσοστό 7% του εγχώριου ΑΕΠ. Η ελληνόκτητη ναυτιλία πρωταγωνιστεί διεθνώς για δεκαετίες, καλύπτοντας ποσοστό 21% της παγκόσμιας και 60% της Ευρωπαϊκής θαλάσσιας μεταφοράς εμπορικών ροών. Περί τις 1.600 επιχειρήσεις δραστηριοποιούνται στην ευρύτερη ναυτιλιακή αγορά, διαχειρίζονται περί τα 5.500 πλοία και παρέχουν περί τις 220.000 θέσεις εργασίας. Η ισχυρή ανάπτυξη των ναυτιλιακών δραστηριοτήτων διαμορφώνει απαιτητικές ανάγκες για καταρτισμένα διοικητικά στελέχη, με διεπιστημονική εξειδίκευση, ικανά να συμβάλλουν σε ένα εξωστρεφές και διεθνοποιημένο επιχειρηματικό περιβάλλον.

Το Εντατικό Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών “Διοίκηση σε Ναυτιλία και Λιμένες” παρέχει σύγχρονες, διεπιστημονικές και στοχευμένες ακαδημαϊκές γνώσεις, προς απόφοιτους και στελέχη του ευρύτερου ναυτιλιακού ‘cluster’, με επιστημονική εξειδίκευση, υψηλή κατάρτιση και σύνθετες επαγγελματικές δεξιότητες. Το Εντατικό ΔΠΜΣ οργανώνεται από το Τμήμα Διαχείρισης Λιμένων και Ναυτιλίας, σε συνεργασία με το Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων και Οργανισμών, της Σχολής Οικονομικών και Πολιτικών Επιστημών, του Εθνικού Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών. Το Πρόγραμμα Σπουδών εστιάζει στη ναυτιλία, τους λιμένες και την εφοδιαστική αλυσίδα και καλύπτει σύγχρονα γνωστικά αντικείμενα, μεταξύ άλλων, στη διοίκηση επιχειρήσεων, τη λογιστική, τις χρηματοοικονομικές αποφάσεις και τη διαχείριση κινδύνων, τη γαλάζια οικονομία, το πράσινο περιβάλλον και την αειφορία, τις σύγχρονες τεχνολογικές εφαρμογές και καινοτομίες, τα ενεργειακά δίκτυα και τις γεωπολιτικές εξελίξεις.

Οι απόφοιτοι του Εντατικού ΔΠΜΣ προβλέπεται να  αποκτήσουν εκτεταμένες και σε βάθος θεωρητικές και πρακτικές ακαδημαϊκές γνώσεις, να αναπτύξουν κριτικό επιστημονικό πνεύμα για τη λήψη αποτελεσματικών αποφάσεων, μεταξύ άλλων, στη διοίκηση ναυτιλιακών επιχειρήσεων, λιμενικών οργανισμών, εταιριών εφοδιαστικής αλυσίδας και logistics. Η δημιουργική επίλυση σύνθετων επιχειρηματικών προβλημάτων, η εμπέδωση βέλτιστων διεπιστημονικών πρακτικών, η κατάκτηση σύγχρονων δεξιοτήτων, παρέχουν δυναμικές ευκαιρίες στους/ις αποφοίτους του Εντατικού ΔΠΜΣ να στελεχώσουν επιχειρήσεις, οργανισμούς και φορείς του ευρύτερου ναυτιλιακού τομέα, του λιμενικού κλάδου, της παράκτιας οικονομίας και της εφοδιαστικής αλυσίδας, τόσο στον Ιδιωτικό όσο και στον Δημόσιο τομέα, καλύπτοντας έτσι τις διαρκώς αυξανόμενες ανάγκες για στελέχη με ισχυρό διεπιστημονικό υπόβαθρο.
 
Προβλεπόμενη ημερομηνία έναρξης Εντατικού Διατμηματικού Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών “Διοίκηση σε Ναυτιλία και Λιμένες”: 1η Οκτωβρίου 2024.

Προβλεπόμενη ημερομηνία έναρξης Εντατικού Διατμηματικού Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών “Διοίκηση σε Ναυτιλία και Λιμένες”: 1 Οκτωβρίου 2024

Γραμματεία – Επικοινωνία:

Τηλ.: 22280-21861

Email: spm@pms.uoa.grΤ. 22280-99514 / Ε. secr@pms.uoa.gr