Διδακτικό Προσωπικό

Επίκουρη Καθηγήτρια

Κατερίνα Καρδιτσά

Μαθήματα

  • ΩΚΕΑΝΟΓΡΑΦΙΑ
  • ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΑΡΑΚΤΙΩΝ ΖΩΝΩΝ ΚΑΙ ΘΑΛΑΣΣΙΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
  • ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΘΑΛΑΣΣΙΑΣ ΡΥΠΑΝΣΗΣ
  • ΓΑΛΑΖΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΙΑ
  • ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ: ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ

Επικοινωνία

kkarditsa@pms.uoa.gr

Ώρες Γραφείου

Τρίτη: 13.00 – 16.00
Πέμπτη: 13.00 – 15.00

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ

Βιογραφικό

Η Κατερίνα Καρδιτσά είναι Επίκουρη Καθηγήτρια Ωκεανογραφίας & Διαχείρισης Παράκτιας Ζώνης του Τμήματος Διαχείρισης Λιμένων & Ναυτιλίας του Εθνικού & Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών. Παράλληλα, είναι επισκέπτρια διδάσκουσα στο Δι-ιδρυματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών ΕΚΠΑ- ΕΛΚΕΘΕ Ωκεανογραφία και Διαχείριση Θαλάσσιου Περιβάλλοντος.

Ολοκλήρωσε τις βασικές της σπουδές στη Γεωλογία (Πανεπιστήμιο Πατρών) το 2003 και απέκτησε το Μεταπτυχιακό Τίτλο Σπουδών Ωκεανογραφίας το 2006 (ΕΚΠΑ) και τον Διδακτορικό Τίτλο από το ίδιο Ίδρυμα (2010).

Τα ερευνητικά της ενδιαφέροντα σχετίζονται με την περιβαλλοντική ωκεανογραφία, τη διαχείριση της παράκτιας ζώνης, τη διερεύνηση του αποτυπώματος της ανθρώπινης δραστηριότητας στο παράκτιο σύστημα και την εναρμόνιση των χρήσεων με το περιβαλλοντικό νομικό πλαίσιο που διέπει την ολοκληρωμένη διαχείριση του θαλάσσιου περιβάλλοντος.

Συμμετέχει σε πολυάριθμες εργασίες σε επιστημονικά περιοδικά και διεθνή και ελληνικά συνέδρια, ενώ είναι συν-συγγραφέας σε επιστημονικό βιβλίο με αντικείμενο την Ωκεανογραφία και Διαχείριση της Παράκτιας Ζώνης. Έχει συμμετάσχει σε μεγάλο αριθμό Ευρωπαϊκών και Εθνικών Προγραμμάτων.

Δημοσιεύσεις

-Dimitriadis Ch., Karditsa A., Almpanidou V., Anastasatou M., Petrakis S., Poulos S., Koutsoubas D., Sourbes L., Mazaris A.D, 2022. Sea level rise threatens critical nesting sites of charismatic marine turtles in the Mediterranean. Regional Environmental Change, 22(2), 1-12. doi.org/10.1007/s10113-022-01922-2.

-Bourma, E., Perivoliotis, L., Petihakis, G., Korres, G., Frangoulis, C., Ballas, D., Zervakis, V., Tragou, E., Katsafados, P., Spyrou, C., Dassenakis, M., Poulos, S., Megalofonou, P., Sofianos, S., Paramana, T., Katsaounis, G., Karditsa, A., Petrakis, S., Mavropoulou, A.-M., Paraskevopoulou, V., Milatou, N., Pagonis, P., Velanas, S., Ntoumas, M., Mamoutos, I., Pettas, M., Christodoulaki, S., Kassis, D., Sotiropoulou, M., Mavroudi, A., Moira, A., Denaxa, D., Anastasopoulou, G., Potiris, E., Kolovogiannis, V., Dimitrakopoulos, A.-A., Petalas, S., Zissis, N., 2022. The Hellenic Marine Observing, Forecasting and Technology System—An Integrated Infrastructure for Marine Research. Journal of Marine Science and Engineering, 10 (3), 329.

-Poulos, S., Karditsa, A., Hatzaki, M., Tsapanou, A., Papapostolou, C., Chouvardas, K., 2022. An Insight into the Factors Controlling Delta Flood Events: The Case of the Evros River Deltaic Plain (NE Aegean Sea). Water (Switzerland), 14 (3), 497. doi: 10.3390/w14030497.

-Anastasatou M., Karditsa A., Tsoutsia A., Foutrakis P., Petrakis S., Rousakis G., Poulos S.E., Kapsimalis V., Hasiotis Th. and Stamatakis M. Marine Aggregates Deposits in the inner shelf of the SE Evia Island, Aegean Sea, Greece. Marine and Inland Waters Research Symposium, 16-20/09/2022, Porto Heli, Greece.

-Drosinou G-M., Karditsa A., Petrakis S., Poulos S. Estimates for beach retreat in eight pocket beaches of the SW Messinia (Ionian Sea, Greece). Marine and Inland Waters Research Symposium, 16-20/09/2022, Porto Heli, Greece.

-Koumpou S.V., Petrakis S., Karditsa A., Kapsimalis V. and Poulos S. Nearshore hydrodynamic processes related to shoreline retreat due to seal level rise induced by climate change, along the northern coast of Messiniakos gulf (Ionian Sea). Marine and Inland Waters Research Symposium, 16-20/09/2022, Porto Heli, Greece.

-Karditsa A, Niavis S., Hatzaki M., Paramana Th., 2022. Touristic risk assessment of Ionian beaches (Greece) in response to sea level rise. Using the best scientific knowledge for the sustainable management of estuaries and coastal seas- ECSA59, 4-9/09/2022, San Sebastien, Spain.

-Karditsa A., Kotinas V., Poulos S.E. Response of the Greek beaches to the anticipated sea-level rise. Using the best scientific knowledge for the sustainable management of estuaries and coastal seas- ECSA59, 4-9/09/2022, San Sebastien, Spain.

-Poulos S.E., Karditsa A. Assessment of the impact of sea-level rise due to Climate Change on the coasts of the Peloponnese (Eastern Mediterranean). Using the best scientific knowledge for the sustainable management of estuaries and coastal seas- ECSA59, 4-9/09/2022, San Sebastien, Spain.

-Paramana, T., Karditsa, A., Milatou, N., Petrakis, S., Megalofonou, P., Poulos, S., Dassenakis, M., 2021. MSFD in-depth knowledge of the marine environment as the stepping stone to perform marine spatial planning in Greece. Water (Switzerland), 13 (15), 2084. doi: 10.3390/w13152084.

-Πούλος Σ.Ε. & Καρδιτσά Α2021.  Εφαρμοσμένη Περιβαλλοντική Ωκεανογραφία. Εισαγωγή στη Διαχείριση Παράκτιας Ζώνης. Εκδόσεις ΔΙΣΙΓΜΑ, Καλοχώρι Θεσσαλονίκης, ISBN 978-618-5242-93-0.

-Hasiotis T., Gazis I-Z., Anastasatou M., Manoutsoglou E., Velegrakis A.F., Kapsimalis V., Karditsa A., Stamatakis M., 2020.  Searching for potential marine sand resources to mitigate beach erosion in island settings. Marine Georesources and Geotechnology.

Karditsa A., Tsapanou A. and S.E. Poulos, 2020. The evolution of the transboundary River Evros (Northeast Aegean Sea) under human intervention. A seven decade analysis. Journal of Applied Geography. Journal of Physical Geography, 41(4), 291-314.  doi.org/10.1080/02723646.2019.1666564.

-Koukounari I.N., Paraskevopoulou V., Karditsa A., Koulouri P., Poulos S.E., Dounas C.G and Dassenakis M., 2020. Trace metal concentrations in the offshore surficial sediment of the Heraklio Gulf (Crete Island, East Mediterranean Sea). Mediterranean Marine Science.

-Monioudi I.N., Karditsa A., Chatzipavlis A., Alexandrakis G., Andreadis O.P, Velegrakis A.F., Poulos S.E., Ghionis G., Petrakis S., Sifnioti D., Hasiotis T., Lipakis M., Kampanis N.and Marinos E., 2016. Assessment of the vulnerability of the eastern Cretan beaches (Greece) to sea level rise.

-Ghionis G., Poulos S.E., Verykiou E., Karditsa A., Alexandrakis G. and Andris P., 2015. The Impact of an Extreme Storm Event on the Barrier Beach of the Lefkada Lagoon, NE Ionian Sea (Greece).

-Poulos S., Ghionis G., Verykiou E., Roussakis G., Sakellariou D., Karditsa A., Alexandrakis G., Petrakis S., Sifnioti D., Panagiotopoulos I., Andris P. and Georgiou P., 2015. Hydrodynamic, neotectonic and climatic control of the evolution of a barrier beach in the microtidal environment of the NE Ionian Sea (eastern Mediterranean).

Karditsa A., Poulos S.E., Botsou F., Alexakis D. and Stamatakis M., 2014. Investigation of major and trace elements distribution pattern and pollution status of the surficial sediments of a microtidal inner shelf influenced by a transboundary river. The case of the Alexandroupolis Gulf (northeastern Aegean Sea, Greece).

Karditsa, A. and Poulos, S.E., 2013. Sedimentological investigations in a tideless river-influenced coastal embayment: The case of inner continental shelf of the NE Aegean Sea.

Επίκουρη Καθηγήτρια

Κατερίνα Καρδιτσά

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

kkarditsa@pms.uoa.gr

Ώρες Γραφείου

Τρίτη: 13.00 – 16.00
Πέμπτη: 13.00 – 15.00

Περισσότερα από Διδακτικό Προσωπικό

ΣυνεργασίεςΤ. 22280-99514 / Ε. secr@pms.uoa.gr