Νέα & Δράσεις

05.09.2023 ΜΝΗΜΟΝΙΑ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ

Μνημόνια Συνεργασίας για το Τμήμα Διαχείρισης Λιμένων και Ναυτιλίας του Ε.Κ.Π.Α. στο πλαίσιο του Ερευνητικού Προγράμματος #AdaptPorts

Το Τμήμα Διαχείρισης Λιμένων και Ναυτιλίας του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών υπέγραψε Μνημόνια Συνεργασίας με τον Οργανισμό Λιμένος Ηρακλείου (Ο.Λ.Η.) Α.Ε. και με τον Οργανισμό Λιμένος Λαυρίου (Ο.Λ.Λ.) Α.Ε., με την αρωγή των Πρυτανικών Αρχών του Ιδρύματος.

Η υπογραφή των Μνημονίων αυτών εμπλουτίζει και αναπτύσσει δυναμικά τις δράσεις ερευνητικών συνεργασιών του Τμήματος Διαχείρισης Λιμένων και Ναυτιλίας με επιχειρήσεις του ευρύτερου ναυτιλιακού και λιμενικού “cluster” και αποτελεί μία ακόμη πρωτοβουλία εξωστρέφειας, με σημαντικές στρατηγικές συνέργειες τόσο για το Τμήμα όσο και για το Ε.Κ.Π.Α. και τους εμπλεκόμενους φορείς.

Τα Μνημόνια προβλέπουν την ανταλλαγή πληροφοριών και δεδομένων στο πλαίσιο κοινής συμφωνίας για την υλοποίηση του Ερευνητικού Έργου #AdaptPorts (www.adaptports.gr), με Επιστημονική Υπεύθυνη την Επίκουρη Καθηγήτρια Κατερίνα Καρδιτσά. Η Κ. Καρδιτσά καλύπτει τα γνωστικά πεδία της Ωκεανογραφίας, Διαχείρισης Παράκτιων Ζωνών και Θαλασσίου Περιβάλλοντος, Γαλάζιας Ανάπτυξης και Αειφορίας και Διαχείρισης Αποβλήτων: Τεχνολογίες και Πολιτικές.

Το Έργο #AdaptPorts υλοποιείται με χρηματοδότηση από το Πράσινο Ταμείο (Άξονας Προτεραιότητας 3 «ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ», «ΦΥΣΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ & ΚΑΙΝΟΤΟΜΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ»). Το καινοτόμο αυτό Έργο, υποστηρίζει την έρευνα πρωτογενών περιβαλλοντικών και οικονομικών δεδομένων από τα λιμάνια και αναπτύσσει ένα Σχέδιο Δράσης για την ενσωμάτωση προσαρμοστικών πολιτικών και την αντιμετώπιση των επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής.

Το Τμήμα Διαχείρισης Λιμένων και Ναυτιλίας του Ε.Κ.Π.Α. είναι συστηματικά ενεργό σε μία σειρά χρηματοδοτούμενων εφαρμοσμένων ερευνητικών Έργων, με τη συμμετοχή εγχώριων και διεθνών επιστημονικών συνεργατών, Ιδρυμάτων, επιχειρήσεων και φορέων, στα γνωστικά πεδία που καλύπτει, μεταξύ των οποίων, οργάνωση, διοίκηση, οικονομικά ναυτιλιακών και λιμενικών επιχειρήσεων, εφοδιαστική αλυσίδα, μεταφορές και διεθνές εμπόριο, χρηματοοικονομικές αποφάσεις, λογιστική οργάνωση και κοστολόγηση υπηρεσιών, πληροφορικές εφαρμογές και τεχνολογικές καινοτομίες, ποσοτικές μεθόδους για επιχειρήσεις, ωκεανογραφία, διαχείριση παράκτιων ζωνών και θαλάσσια ρύπανση, γαλάζια ανάπτυξη, βιωσιμότητα, περιβάλλον και κλιματική αλλαγή, αγορές ενέργειας και γεωπολιτικές διεθνείς σχέσεις.

ΜΝΗΜΟΝΙΑ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ

Περισσότερες Εκδηλώσεις

28.05.2024 ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΗΜΕΡΑ ΓΙΑ ΤΗ ΘΑΛΛΑΣΣΑ

Εορτάζοντας την Ευρωπαϊκή Ημέρα για τη Θάλασσα

Εορτάζοντας την Ευρωπαϊκή Ημέρα για τη Θάλασσα

Το Τμήμα Διαχείρισης Λιμένων και Ναυτιλίας, της Σχολής Οικονομικών και Πολιτικών Επιστημών, του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, πραγματοποίησε εκπαιδευτική επίσκεψη, την Τρίτη 28 Μαίου 2024, στον Οργανισμό Λιμένων Νήσου Ευβοίας (ΟΛΝΕ), εορτάζοντας την Ευρωπαϊκή Ημέρα για τη Θάλασσα.

22.05.2024 MARITIME EXPERT WEBINARS

The Maritime Expert Webinars: "Chartering and Charterparties"

“The Maritime Expert Webinars” 
"Ναυλώσεις και Ναυλοσύμφωνα - Chartering and Charterparties"
2ος Κύκλος Ναυτιλιακών Webinars

Το Τμήμα Διαχείρισης Λιμένων και Ναυτιλίας, της Σχολής Οικονομικών και Πολιτικών Επιστημών, του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, διοργάνωσε και στο τρέχον ακαδημαϊκό έτος τον επιτυχή 2ο κύκλο διαδικτυακών ναυτιλιακών σεμιναρίων “The Maritime Expert Webinars”.

09.04.2024 ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ

Σεμινάριο: 'Οι Επιπτώσεις του Συστήματος Εμπορίας Δικαιωμάτων Εκπομπών Ρύπων'

ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ:
‘Οι Επιπτώσεις του Συστήματος Εμπορίας Δικαιωμάτων Εκπομπών Ρύπων’
Τμήμα Διαχείρισης Λιμένων και Ναυτιλίας ΕΚΠΑ

Το Τμήμα Διαχείρισης Λιμένων και Ναυτιλίας, της Σχολής Οικονομικών και Πολιτικών Επιστημών, του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, οργάνωσε πρόσφατα διεθνές Σεμινάριο στην έδρα του (Συγκρότημα Ευρίπου), με θέμα: ‘Οι Επιπτώσεις του Συστήματος Εμπορίας Δικαιωμάτων Εκπομπών Ρύπων της Ευρωπαϊκής Ένωσης στη Ναυλαγορά Χύδην Ξηρού Φορτίου’.

06.02.2024

Κορυφαία Επιστημονική Διάκριση για το Τμήμα Διαχείρισης Λιμένων και Ναυτιλίας: Κατάκτηση Best Academic Paper Award 2023, WMU Journal of Maritime Affairs

Το Τμήμα Διαχείρισης Λιμένων και Ναυτιλίας, της Σχολής Οικονομικών και Πολιτικών Επιστημών, του
Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, κατέκτησε νέα κορυφαία διεθνή επιστημονική διάκριση
από το WMU (World Maritime University) Journal of Maritime Affairs. Το WMU JoMA, των καταξιωμένων
εκδόσεων Springer, περιλαμβάνεται μεταξύ των επιστημονικών περιοδικών (academic journals) που
καλύπτουν σύγχρονα ερευνητικά θέματα του ευρύτερου πεδίου του ναυτιλιακού ‘cluster’.

10.09.2023 ΣΥΝΕΔΡΙΟ

Κατάκτηση 1st Best Academic Paper Award, Διεθνές Συνέδριο ΙΑΜΕ 2023, HΠΑ

Το κορυφαίο παγκόσμιο Συνέδριο της Διεθνούς Ένωσης Ναυτιλιακών Οικονομολόγων (International Association of Maritime Economists, IAME) πραγματοποιήθηκε πρόσφατα (5 – 8 Σεπτεμβρίου) στο Long Beach, California, ΗΠΑ, υπό την αιγίδα του METRANS Transportation Consortium (University of Southern California, USC και California State University Long Beach, CSULB). Με κεντρικό θέμα ‘New Realities in the Global Maritime Economy’, το Συνέδριο ΙΑΜΕ προσέλκυσε μεγάλο αριθμό ακαδημαϊκών, ερευνητικών και εταιρικών συμμετεχόντων (άνω των 30 χωρών).

14.05.2024 ΔΙΑΛΕΞΗ

Διάλεξη: "Καινοτομία στη Ναυτιλία"

Το Τμήμα Διαχείρισης Λιμένων και Ναυτιλίας, της Σχολής Οικονομικών και Πολιτικών Επιστημών του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, οργάνωσε την Τρίτη 14 Μαΐου 2024, στο κεντρικό αμφιθέατρο του Συγκροτήματος Ευρίπου, διάλεξη με θέμα «Καινοτομία στη Ναυτιλία», με προσκεκλημένο ομιλητή τον Managing Director της lomarlabs, κ. Στυλιανό Παπαγεωργίου.

17.12.2023 ΟΜΙΛΙΑ

Προσκεκλημένη Ομιλία: “Ο Πράσινος Μετασχηματισμός των Ελληνικών Λιμένων”

Το Τμήμα Διαχείρισης Λιμένων και Ναυτιλίας, της Σχολής Οικονομικών και Πολιτικών Επιστημών, του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, ανακοινώνει την διεξαγωγή διαδικτυακής διάλεξης με προσκεκλημένο ομιλητή τον κύριο Μηνά Παπαδάκη, Διευθύνοντα Σύμβουλο του Οργανισμού Λιμένος Ηρακλείου Α.Ε.

26.10.2023 ΟΜΙΛΙΕΣ

Διήμερο Διαδικτυακών Σεμιναρίων: The Maritime Expert Webinars

Οργάνωση Διήμερου Ναυτιλιακών e-Σεμιναρίων από το Τμήμα μας την ερχόμενη Τετάρτη και Πέμπτη, 31.5.2023, 19.30 και 1.6.2023, 19.30, με θέμα: ‘The Maritime Expert Webinars’. Η συμμετοχή είναι ελεύθερη.

16.04.2024

Πρακτικό Σεμινάριο: 'Οργάνωση, Τμηματοποίηση και Λειτουργίες Ναυτιλιακής Επιχείρησης'

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ:
‘Οργάνωση, Τμηματοποίηση και Λειτουργίες Ναυτιλιακής Επιχείρησης’
Captain Γεώργιος Τσουρής

24.04.2024 ΠΟΡΙΣΜΑΤΑ ΕΣΠΕΡΙΔΑΣ

Πορίσματα Επιστημονικής Εσπερίδας: 'Προοπτικές και Απαιτήσεις στη Ναυτιλιακή και Λιμενική Αγορά Εργασίας'

Το Εντατικό Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Διοίκηση σε Ναυτιλία και Λιμένες», του Τμήματος Διαχείρισης Λιμένων και Ναυτιλίας, σε συνεργασία με το Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων και Οργανισμών, της Σχολής Οικονομικών και Πολιτικών Επιστημών, του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, διοργάνωσε Επιστημονική Εσπερίδα (24.4.2024), στο Μουσείο Ιστορίας Πανεπιστημίου Αθηνών (ιστορική πρώτη έδρα του Πανεπιστημίου Αθηνών), με θέμα «Προοπτικές και Απαιτήσεις στη Ναυτιλιακή και Λιμενική Αγορά Εργασίας».

28.09.2023 ΟΜΙΛΙΕΣ

Συμμετοχή του ΤΔΙΛΙΝ στο Ετήσιο Συνέδριο της Διεθνούς Ένωσης Προμηθευτών Ναυτιλίας

Το Τμήμα Διαχείρισης Λιμένων και Ναυτιλίας, της Σχολής Οικονομικών και Πολιτικών Επιστημών, του
Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, συμμετείχε στο ετήσιο Συνέδριο της Διεθνούς
Ένωσης Προμηθευτών Ναυτιλίας (International Maritime Purchasing Association, IMPA), που
πραγματοποιήθηκε την Τρίτη 19 Σεπτεμβρίου, στο Ίδρυμα Ευγενίδου στην Αθήνα.

23.04.2024 ΔΙΕΘΝΕΣ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ

Συμμετοχή του ΤΔΙΛΙΝ στο 1st Rethink Blue Conference

Το Τμήμα Διαχείρισης Λιμένων και Ναυτιλίας, της Σχολής Οικονομικών και Πολιτικών Επιστημών, του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, είχε δυναμική εκπροσώπηση και συμμετοχή στο 1st Rethink Blue Conference, που πραγματοποιήθηκε στο Zadar της Κροατίας (23-25.4.2024), στο πλαίσιο υλοποίησης του COST Action CA22122 – Rethinking the Blue Economy: Socio-Ecological Impacts and Opportunities (RethinkBlue).Τ. 22280-99514 / Ε. secr@pms.uoa.gr