ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Οργάνωση και Υποδομές

Τα συνεργαζόμενα Τμήματα Διαχείρισης Λιμένων και Ναυτιλίας και Διοίκησης Επιχειρήσεων και Οργανισμών του ΕΚΠΑ, καθώς και η Σχολή Οικονομικών και Πολιτικών Επιστημών (στην οποίαν ανήκουν τα συνεργαζόμενα Τμήματα) διαθέτουν σύγχρονες εκπαιδευτικές υποδομές και τεχνολογικό εξοπλισμό για την παροχή ποιοτικών ακαδημαϊκών διδακτικών και ερευνητικών δραστηριοτήτων στο Εντατικό ΔΠΜΣ.

Οι άρτιες εγκαταστάσεις του ΕΔΠΜΣ περιλαμβάνουν αίθουσες διδασκαλίας και ερευνητικά εργαστήρια (με βάσεις δεδομένων και πληροφορικές εφαρμογές) και παρέχουν υποδομές για μικτές (blended) και υβριδικές (hybrid) εκπαιδευτικές διαδικασίες που πληρούν σύγχρονες προδιαγραφές ασφάλειας, ποιότητας και εξοπλισμού και καλύπτουν το σύνολο των αναγκών και δραστηριοτήτων του ακαδημαϊκού, διοικητικού και φοιτητικού προσωπικού.

Το μικρό ποσοστό των δια ζώσης μαθημάτων στο Εντατικό ΔΠΜΣ πραγματοποιείται στις κεντρικές εγκαταστάσεις του ΕΚΠΑ στο κέντρο της Αθήνας, με εύκολη πρόσβαση με τα μέσα μεταφορών και διαθέσιμες σύγχρονες υποδομές.Τ. 22280-99514 / Ε. secr@pms.uoa.gr