Διδακτικό Προσωπικό

Αναπληρωτής Καθηγητής

Γεώργιος Βαγγέλας

Μαθήματα

  • Οργάνωση και Διοίκηση Λιμένων
  • Οικονομική των Λιμένων
  • Λιμενικός Σχεδιασμός και Πολιτική
  • Οργάνωση και Διοίκηση Ναυτιλιακών Επιχειρήσεων
  • Υπηρεσίες Κρουαζιέρας και Τουριστικοί Λιμένες

Επικοινωνία

gvaggelas@pms.uoa.gr

Ώρες Γραφείου

Τρίτη: 10.00 – 12.00

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ

Βιογραφικό

Ο Γεώργιος Βαγγέλας είναι Αναπληρωτής Καθηγητής στο Τμήμα Διαχείρισης Λιμένων και Ναυτιλίας του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών στο γνωστικό αντικείμενο «Οργάνωση και Διοίκηση Επιχειρήσεων με έμφαση στους Λιμένες και τη Ναυτιλία». Είναι κάτοχος πτυχίου του Τμήματος Ναυτιλίας και Επιχειρηματικών Υπηρεσιών και Μεταπτυχιακού τίτλου από το ΜΠΣ Ναυτιλία Μεταφορές και Εμπόριο του Πανεπιστημίου Αιγαίου. Ολοκλήρωσε την διδακτορική του διατριβή το 2008 στο ίδιο Τμήμα.

Υπηρέτησε ως Αναπληρωτής Καθηγητής στο Τμήμα Ναυτιλίας και Επιχειρηματικών Υπηρεσιών του Πανεπιστημίου Αιγαίου στο γνωστικό αντικείμενο «Διοίκηση και Διαχείριση Επιχειρήσεων της Ναυτιλίας και των Μεταφορών», ενώ υπήρξε και μέλος του Εργαστηρίου Διοίκησης Ναυτιλιακών και Λιμενικών Επιχειρήσεων του ίδιου Τμήματος. Έχει επίσης διδάξει σε Μεταπτυχιακά Προγράμματα Σπουδών στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, στο Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής και στο Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο.

Διετέλεσε μέλος της Ρυθμιστικής Αρχής Λιμένων την περίοδο 2014-2016, καθώς και σύμβουλος του Προέδρου και Διευθύνοντος Συμβούλου της ΟΛΘ Α.Ε. (2010-2014). Επίσης για πάνω από 15 έτη δραστηριοποιήθηκε επαγγελματικά στον χώρο της συμβουλευτικής επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στο χώρο της λιμενικής και ναυτιλιακής βιομηχανίας.

Έχει δημοσιεύσει άρθρα σε επιστημονικά περιοδικά και διεθνείς συλλογικές εκδόσεις καθώς και σε διεθνή και εθνικά συνέδρια, εξετάζοντας ζητήματα οικονομικής και πολιτικής των λιμένων, στρατηγικής ναυτιλιακών επιχειρήσεων, διαχείρισης ανθρώπινων πόρων στη ναυτιλία, διαχείρισης εφοδιαστικών αλυσίδων, πολιτικών ασφάλειας σε μέσα μεταφοράς καθώς και αποδοτικότητας λιμένων και τερματικών σταθμών. Επίσης έχει συμμετάσχει σε εθνικά και Ευρωπαϊκά προγράμματα σχετικά με τη λιμενική και ναυτιλιακή βιομηχανία.

Είναι μέλος της Διεθνούς Ένωσης Ναυτιλιακών Οικονομολόγων, του Διεθνούς Δικτύου για την Έρευνα της Αποδοτικότητας των λιμένων, του Συλλόγου Ελλήνων Συγκοινωνιολόγων, του Οικονομικού Επιμελητηρίου Ελλάδος και του Ελληνικού Επιμελητηριακού Επιχειρηματικού Συνδέσμου Μεταφορών. Είναι επίσης μέλος της διαδικτυακή πρωτοβουλία www.porteconomics.eu που στοχεύει στην προώθηση της επιστήμης της λιμενικής πολιτικής και της οικονομικής των λιμένων.

Δημοσιεύσεις

– Kapnissis G., Vaggelas G.K., Leligou H., Panos A., Doumi M., 2022. Blockchain adoption from the shipping industry: An empirical study. Maritime Transport Research 3.

– Papachristou A.A., Pallis A.A. and Vaggelas G.K., 2020. Cruise home-port selection criteria. Research in Transportation Business and Management.

– Vaggelas G.K. and Leotta C., (2019). Port labour in the era of automation and digitalization. What’s next?. Impresa Progetto – Electronic Journal of Management, N.3, pp. 1-15.

– Vaggelas G.K. and Pallis A.A., 2019. Configuration and prospects of the Piraeus shipping cluster. Spoudai Journal of Economics and Business, 69(1-2), pp. 3-17.

– Vaggelas G.K., 2019. Measurement of port performance from users’ perspective. Maritime Business Review, 4(2), pp.130-150.

– Pallis A.A. and Vaggelas G.K., 2017. Greek prototype of port governance. Research of Transportation Business and Management, 22, pp. 49–57. [Impact Factor 2.065]

– Niavis S. and Vaggelas G.K., 2016. An empirical model for assessing the effect of ports’ and hinterlands’ characteristics on homeports’ potential. The case of Mediterranean ports. Maritime Business Review, 1(3), pp. 186-207.

– Vaggelas G.K., Lambrou M. and Lekakou M., 2016. “Editorial”. Special Issue “Current Challenges and future prospects for shipping markets and ports. International Journal of Decision Sciences, Risk and Management Vol 6 (3), pp. 201-204.

– Gagatsi E., Athanasopoulos N., Vaggelas G.K., Aifadopoulou G and Morfoulaki M., 2013. ICT for cooperative supply chain visibility within a port centric intermodal setting: The case of the Thessaloniki port-rail-dryport integration. International Journal of Advanced Logistics, 2(1), pp. 38-47.

– Marianos, N.,S., Lambrou, M., A., Nikitakos, N., V. and Vaggelas, G., K., 2011. Managing port e-services in a socio-technical context. International Journal of Shipping and Transport Logistics, 3 (1), pp. 27-56. [Impact Factor 1.277].

– Vaggelas, G., K., Pallis, A., A., 2010. Passenger ports: Services provision and their benefits. Maritime Policy and Management, 37 (1), 73-89.

– Grosso, M., Lynce, A-R., Silla, A., Vaggelas, G., K., 2010. Short Sea Shipping, intermodality and parameters influencing pricing policies: The Mediterranean case. Netnomics, 11 (1), 47-67. [Impact Factor 0.83].

– Lekakou, M., B., Pallis, A., A. and Vaggelas, G., K., 2009. Which homeport in Europe: The cruise industry’s selection criteria. TOURISMOS: An international multidisciplinary journal of tourism, 4 (4), pp 215 – 240.

– Pallis, A., A., and Vaggelas, G., K., 2005. Port competitiveness and the EU ‘Port Services’ Directive: The case of Greek ports. Maritime Economics and Logistics, 7 (2), 116-140. [Impact Factor 1.661]

Αναπληρωτής Καθηγητής

Γεώργιος Βαγγέλας

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

gvaggelas@pms.uoa.gr

Ώρες Γραφείου

Τρίτη: 10.00 – 12.00

Περισσότερα από Διδακτικό Προσωπικό

ΣυνεργασίεςΤ. 22280-99514 / Ε. secr@pms.uoa.gr