Ανακοινώσεις

17.04.2024 Επιστημονική Εσπερίδα

Επιστημονική Εσπερίδα: 'Προοπτικές και Απαιτήσεις στη Ναυτιλιακή και Λιμενική Αγορά Εργασίας'

Επιστημονική Εσπερίδα
του
Εντατικού Διατμηματικού Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών
‘Διοίκηση σε Ναυτιλία και Λιμένες’

‘Προοπτικές και Απαιτήσεις στη Ναυτιλιακή και Λιμενική Αγορά Εργασίας’

Τετάρτη 24 Απριλίου 2024, 19.00-22.00

Μουσείο Ιστορίας Πανεπιστημίου Αθηνών, Πλάκα

 

Το Εντατικό Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών ‘Διοίκηση σε Ναυτιλία και Λιμένες’, του Τμήματος Διαχείρισης Λιμένων και Ναυτιλίας, σε συνεργασία με το Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων και Οργανισμών, της Σχολής Οικονομικών και Πολιτικών Επιστημών, του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, διοργανώνει Επιστημονική Εσπερίδα με θέμα ‘Προοπτικές και Απαιτήσεις στη Ναυτιλιακή και Λιμενική Αγορά Εργασίας’.

Η Εσπερίδα πραγματοποιείται την Τετάρτη 24 Απριλίου 2024, 19.00-22.00, στο Μουσείο Ιστορίας Πανεπιστημίου Αθηνών, αίθουσα Κρίσπη, Θόλου 5, Πλάκα, 10556 Αθήνα, ιστορική πρώτη έδρα του Πανεπιστημίου Αθηνών και της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης στην Ελλάδα.

Κεντρικό αντικείμενο της εκδήλωσης είναι οι πρόσφατες εξελίξεις, προοπτικές και απαιτήσεις απασχόλησης, για την επιτυχή επαγγελματική πορεία των αποφοίτων στη ναυτιλιακή και λιμενική βιομηχανία. Σε ένα διαρκώς μεταβαλλόμενο, διεθνοποιημένο, επιχειρηματικό περιβάλλον, η απόκτηση των απαραίτητων γνώσεων, προσόντων και δεξιοτήτων αποτελεί κρίσιμη προϋπόθεση δυναμικής καριέρας στο ευρύτερο ναυτιλιακό ‘cluster’.

Το Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών ΄Διοίκηση σε Ναυτιλία και Λιμένες’ παρέχει σύγχρονες, διεπιστημονικές και στοχευμένες ακαδημαϊκές γνώσεις, με ευέλικτη εξειδίκευση, υψηλή κατάρτιση και σύνθετες δεξιότητες στις προκλήσεις και απαιτήσεις της ναυτιλίας, των λιμένων και της εφοδιαστικής αλυσίδας, καλύπτοντας έτσι τις διαρκώς αυξανόμενες ανάγκες για στελέχη με ισχυρό διεπιστημονικό υπόβαθρο.

Στην Εσπερίδα συμμετέχουν σημαντικοί εκπρόσωποι του ναυτιλιακού, λιμενικού και χρηματοπιστωτικού κλάδου. 

Επιστημονική Εσπερίδα Αγορά Εργασίας


Τ. 22280-99514 / Ε. secr@pms.uoa.gr