14.05.2024 ΔΙΑΛΕΞΗ

Διάλεξη
‘Καινοτομία στη Ναυτιλία’
Στυλιανός Παπαγεωργίου,
Managing Director, lomarlabs

Το Τμήμα Διαχείρισης Λιμένων και Ναυτιλίας, της Σχολής Οικονομικών και Πολιτικών Επιστημών του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, οργάνωσε την Τρίτη 14 Μαΐου 2024, στο κεντρικό αμφιθέατρο του Συγκροτήματος Ευρίπου, διάλεξη με θέμα «Καινοτομία στη Ναυτιλία», με προσκεκλημένο ομιλητή τον Managing Director της lomarlabs, κ. Στυλιανό Παπαγεωργίου.

Ο κ. Παπαγεωργίου ανέπτυξε σειρά θεμάτων που έχουν να κάνουν με τον ναυτιλιακό χώρο, δίνοντας έμφαση (α) στη διαδικασία αγοραπωλησίας πλοίων και (β) στις πλέον πρόσφατες τεχνολογικές εξελίξεις για τη ναυτιλία. Πιο συγκεκριμένα, σε σχέση με τον δεύτερο άξονα, παρουσίασε τη δραστηριότητα της lomarlabs, η οποία έχει στόχο την ανάπτυξη και προώθηση καινοτόμων τεχνολογικών λύσεων για την αντιμετώπιση των προκλήσεων της ναυτιλιακής βιομηχανίας, και συγκεκριμένων παραδειγμάτων start up εταιριών, οι οποίες αναπτύσσουν τεχνολογίες και τις εφαρμόζουν σε πλοία της Lomar. Τα παραδείγματα που συζητήθηκαν είχαν να κάνουν κυρίως με ζητήματα προστασίας του περιβάλλοντος, καταπολέμησης των εκπομπών ρύπων και διευκόλυνσης της πλοήγησης των πλοίων.

Τέλος, και ιδιαιτέρως χρήσιμο για τις/τους φοιτήτριες/ές, ο κ. Παπαγεωργίου παρουσίασε την ακαδημαϊκή και επαγγελματική του πορεία, αναδεικνύοντας τις ευκαιρίες και τις δυσκολίες που μπορεί να συναντήσουν κατά την αναζήτηση εργασίας, καθώς και την εξέλιξη εντός του ευρύτερου επαγγελματικού συστήματος της ναυτιλίας, καθώς και πιθανά νέα και καινοτόμα επαγγέλματα που οι ενδιαφερόμενες/οι μπορούν να αναζητήσουν. Ακολούθησε κύκλος ερωτήσεων από τις/τους φοιτήτριες/ές και συζήτηση επί όσων αναλύθηκαν, εμβαθύνοντας κατ’ αυτόν τον τρόπο σε επιμέρους ζητήματα ειδικού ενδιαφέροντος.

Την ευθύνη της οργάνωσης της διάλεξης είχε ο Δρ Γιώργος Δικαίος, η οποία έγινε στο πλαίσιο των μαθημάτων του, «Πολιτική Θαλασσίων Μεταφορών της ΕΕ» και «Γαλάζια Ανάπτυξη και Αειφορία». Τη διάλεξη παρακολούθησε πλήθος φοιτητριών/ών του Τμήματος ΔΙΛΙΝ όλων των ετών, καθώς και οι καθηγητές του Τμήματος, Θ. Συριόπουλος (πρόεδρος), Χ. Τσιτσάκης (αναπλ. πρόεδρος), Γ. Βαγγέλας, Δ. Γαβαλάς και Ε. Ρουμπής.

Το Τμήμα Διαχείρισης Λιμένων και Ναυτιλίας του ΕΚΠΑ, αφοσιωμένο στην ακαδημαϊκή αριστεία, υποστηρίζει και προωθεί -τόσο εντός όσο και εκτός των πανεπιστημιακών αιθουσών- σύγχρονη και δυναμική γνώση του ευρέος φάσματος των ναυτιλιακών σπουδών και της ναυτιλιακής βιομηχανίας, ενσωματώνοντας όλες τις νεότερες εξελίξεις που επιχειρούν να οδηγήσουν σε ένα βιώσιμο μέλλον. Το Τμήμα παρέχει διεπιστημονικά προγράμματα σπουδών όλων των βαθμίδων, με έμφαση στη ναυτιλία και τους λιμένες, και εφοδιάζει τις/τους φοιτήτριες/ές με τα απαραίτητα εφόδια και δεξιότητες για να ανταποκριθούν στο ανταγωνιστικό και μετασχηματιζόμενο επαγγελματικό περιβάλλον. Εντός αυτών των πλαισίων, η διάλεξη «Καινοτομία στη Ναυτιλία», υπογράμμισε τον καίριο και σημαίνοντα ρόλο της τεχνολογικής εξέλιξης και διερεύνησης για τη μετάβαση της ναυτιλίας σε ένα πράσινο μέλλον και την ανάγκη κατάρτισης (upskilling) του ανθρώπινου δυναμικού σ’ ένα συνεχώς μεταβαλλόμενο επαγγελ­ματικό ορίζοντα.

ΔΙΑΛΕΞΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ

Περισσότερες Εκδηλώσεις

09.04.2024 ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ

Σεμινάριο: 'Οι Επιπτώσεις του Συστήματος Εμπορίας Δικαιωμάτων Εκπομπών Ρύπων'

ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ:
‘Οι Επιπτώσεις του Συστήματος Εμπορίας Δικαιωμάτων Εκπομπών Ρύπων’
Τμήμα Διαχείρισης Λιμένων και Ναυτιλίας ΕΚΠΑ

Το Τμήμα Διαχείρισης Λιμένων και Ναυτιλίας, της Σχολής Οικονομικών και Πολιτικών Επιστημών, του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, οργάνωσε πρόσφατα διεθνές Σεμινάριο στην έδρα του (Συγκρότημα Ευρίπου), με θέμα: ‘Οι Επιπτώσεις του Συστήματος Εμπορίας Δικαιωμάτων Εκπομπών Ρύπων της Ευρωπαϊκής Ένωσης στη Ναυλαγορά Χύδην Ξηρού Φορτίου’.

16.04.2024

Πρακτικό Σεμινάριο: 'Οργάνωση, Τμηματοποίηση και Λειτουργίες Ναυτιλιακής Επιχείρησης'

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ:
‘Οργάνωση, Τμηματοποίηση και Λειτουργίες Ναυτιλιακής Επιχείρησης’
Captain Γεώργιος Τσουρής

26.10.2023 ΟΜΙΛΙΕΣ

Διήμερο Διαδικτυακών Σεμιναρίων: The Maritime Expert Webinars

Οργάνωση Διήμερου Ναυτιλιακών e-Σεμιναρίων από το Τμήμα μας την ερχόμενη Τετάρτη και Πέμπτη, 31.5.2023, 19.30 και 1.6.2023, 19.30, με θέμα: ‘The Maritime Expert Webinars’. Η συμμετοχή είναι ελεύθερη.

24.04.2024 ΠΟΡΙΣΜΑΤΑ ΕΣΠΕΡΙΔΑΣ

Πορίσματα Επιστημονικής Εσπερίδας: 'Προοπτικές και Απαιτήσεις στη Ναυτιλιακή και Λιμενική Αγορά Εργασίας'

Το Εντατικό Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Διοίκηση σε Ναυτιλία και Λιμένες», του Τμήματος Διαχείρισης Λιμένων και Ναυτιλίας, σε συνεργασία με το Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων και Οργανισμών, της Σχολής Οικονομικών και Πολιτικών Επιστημών, του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, διοργάνωσε Επιστημονική Εσπερίδα (24.4.2024), στο Μουσείο Ιστορίας Πανεπιστημίου Αθηνών (ιστορική πρώτη έδρα του Πανεπιστημίου Αθηνών), με θέμα «Προοπτικές και Απαιτήσεις στη Ναυτιλιακή και Λιμενική Αγορά Εργασίας».

17.12.2023 ΟΜΙΛΙΑ

Προσκεκλημένη Ομιλία: “Ο Πράσινος Μετασχηματισμός των Ελληνικών Λιμένων”

Το Τμήμα Διαχείρισης Λιμένων και Ναυτιλίας, της Σχολής Οικονομικών και Πολιτικών Επιστημών, του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, ανακοινώνει την διεξαγωγή διαδικτυακής διάλεξης με προσκεκλημένο ομιλητή τον κύριο Μηνά Παπαδάκη, Διευθύνοντα Σύμβουλο του Οργανισμού Λιμένος Ηρακλείου Α.Ε.

22.05.2024 MARITIME EXPERT WEBINARS

The Maritime Expert Webinars: "Chartering and Charterparties"

“The Maritime Expert Webinars” 
"Ναυλώσεις και Ναυλοσύμφωνα - Chartering and Charterparties"
2ος Κύκλος Ναυτιλιακών Webinars

Το Τμήμα Διαχείρισης Λιμένων και Ναυτιλίας, της Σχολής Οικονομικών και Πολιτικών Επιστημών, του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, διοργάνωσε και στο τρέχον ακαδημαϊκό έτος τον επιτυχή 2ο κύκλο διαδικτυακών ναυτιλιακών σεμιναρίων “The Maritime Expert Webinars”.Τ. 22280-99514 / Ε. secr@pms.uoa.gr