Συνεργασίες

Συνεργασίες

Το Τμήμα Διαχείρισης Λιμένων και Ναυτιλίας και το συνεργαζόμενο Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων και Οργανισμών στο Εντατικό ΔΠΜΣ αναπτύσσουν ένα δυναμικό και επεκτεινόμενο πλέγμα συνεργασιών με επιχειρήσεις, φορείς και οργανισμούς για τη συστηματική διασύνδεση του ακαδημαϊκού χώρου με την οικονομία και την αγορά. Διακεκριμένα στελέχη κορυφαίων επιχειρήσεων και οργανισμών (ναυτιλιακών, λιμενικών, χρηματοοικονομικών κ.α.) πραγματοποιούν συχνά διαλέξεις για τους/ις φοιτητές/ριες, που ενημερώνονται για επίκαιρα πρακτικά θέματα και αναλύονται κρίσιμα προβλήματα και τρόποι αντιμετώπισης on the field. Ένα συστηματικά αναπτυσσόμενο δίκτυο συνεργαζόμενων επιχειρήσεων και οργανισμών αποτελεί τον κυριότερο πάροχο βραχυχρόνιας απασχόλησης των φοιτητών/ριών μέσω Πρακτικής Άσκησης.

Οι συνεργασίες αυτές αξιοποιούνται πλήρως και με συμπληρωματικό τρόπο και για τους/ις απόφοιτους του Εντατικού ΔΠΜΣ που παρέχει μία δυναμική δεξαμενή αξιόλογων μελλοντικών στελεχών για τις επιχειρήσεις, μεταξύ άλλων, της ναυτιλίας, των λιμένων και της εφοδιαστικής αλυσίδας.

Το Πρόγραμμα Erasmus+, όπως και το CIVIS για το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο, ιδρυτικό μέλος του οποίου είναι το ΕΚΠΑ, παρέχουν πρόσθετες δυνατότητες ακαδημαϊκής εξωστρέφειας των φοιτητών/ριών του ΕΔΠΜΣ. Οι συνεργασίες με Πανεπιστήμια της Ευρώπης, ειδικότερα, επιτρέπουν στους/ις φοιτητές/ριες την πραγματοποίηση μέρους των σπουδών τους στο εξωτερικό, διευρύνοντας έτσι ένα δίκτυο επαφών που μπορεί να προσφέρει ευκαιρίες μελλοντικής απασχόλησης.Τ. 22280-99514 / Ε. secr@pms.uoa.gr