24.04.2024 ΠΟΡΙΣΜΑΤΑ ΕΣΠΕΡΙΔΑΣ

«Προοπτικές και Απαιτήσεις στη Ναυτιλιακή και Λιμενική Αγορά Εργασίας»

Το Εντατικό Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Διοίκηση σε Ναυτιλία και Λιμένες», του Τμήματος Διαχείρισης Λιμένων και Ναυτιλίας, σε συνεργασία με το Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων και Οργανισμών, της Σχολής Οικονομικών και Πολιτικών Επιστημών, του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, διοργάνωσε Επιστημονική Εσπερίδα (24.4.2024), στο Μουσείο Ιστορίας Πανεπιστημίου Αθηνών (ιστορική πρώτη έδρα του Πανεπιστημίου Αθηνών), με θέμα «Προοπτικές και Απαιτήσεις στη Ναυτιλιακή και Λιμενική Αγορά Εργασίας».

Κεντρικό αντικείμενο της εκδήλωσης ήταν οι πρόσφατες εξελίξεις, προοπτικές και απαιτήσεις απασχόλησης, για την επιτυχή επαγγελματική πορεία των αποφοίτων στη ναυτιλιακή και λιμενική βιομηχανία. Σε ένα διαρκώς μεταβαλλόμενο, διεθνοποιημένο, επιχειρηματικό περιβάλλον, η απόκτηση των απαραίτητων γνώσεων, προσόντων και δεξιοτήτων αποτελεί κρίσιμη προϋπόθεση δυναμικής καριέρας στο ευρύτερο ναυτιλιακό ‘cluster’.

Στην εκδήλωση απεύθυνε χαιρετισμό ο κ. Θεόδωρος Συριόπουλος, Καθηγητής Ναυτιλιακής Χρηματοοικονομικής και Πρόεδρος του Τμήματος Διαχείρισης Λιμένων και Ναυτιλίας του Ε.Κ.Π.Α., καθώς και ο κ. Παναγιώτης Αλεξάκης, Ομότιμος Καθηγητής, πρώην Πρόεδρος της ιδρυτικής Διοικούσας Επιτροπής του Τμήματος.

Κατά το πρώτο μέρος της Εσπερίδας αναπτύχθηκε δυναμικός και γόνιμος διάλογος με κορυφαία διευθυντικά στελέχη της ναυτιλιακής, λιμενικής και χρηματοπιστωτικής αγοράς, υπό τον συντονισμό του κ. Δημήτρη Γαβαλά, Αναπληρωτή Καθηγητή στη Διοίκηση Ναυτιλιακής και Λιμενικής Εφοδιαστικής Αλυσίδας, του Τμήματος Διαχείρισης Λιμένων και Ναυτιλίας.

Στο πάνελ των αξιόλογων ομιλητών συμμετείχαν ο κ. Κωνσταντίνος Καραθάνος,Chief Operating Officer της GasLog Shipping Ltd, ο κ. Θεοφάνης Μουστακάτος, Επικεφαλής Διεύθυνσης Ναυτιλιακών Χρηματοδοτήσεων της Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδος και ο κ. Βασίλειος Μάμαλης, Εκτελεστικός Διευθυντής της Ένωσης Λιμένων Ελλάδος.

Ιδιαίτερα επίκαιρες και ενδιαφέρουσες τοποθετήσεις έκαναν επίσης ο κ. Γεώργιος Ξηραδάκης, ιδρυτής και διευθύνων σύμβουλος της XRTC Business Consultants και πρόεδρος της ένωσης τραπεζικών και χρηματοοικονομικών διευθυντικών στελεχών της ελληνικής ναυτιλίας, η κ. Δήμητρα Κακαβογιάννη, Human Resource Director της Chandris (Helllas) Inc., ο κ. Ηλίας Μπίσιας, νομικός, πανεπιστημιακός, εκδότης και διευθυντής του περιοδικού ‘Ναυτικά Χρονικά’ και του Isalos.net και ο κ. Νικόλαος Σταθόπουλος, συνιδρυτής και επικεφαλής της ISON Psychometrica, εταιρίας προηγμένων συστημάτων και εφαρμογών διοίκησης.

Κατά το δεύτερο μέρος της Εσπερίδας, ο κ. Χρήστος Τσιτσάκης, Αναπληρωτής Καθηγητής Λογιστικής Κοστολόγησης, Αντιπρόεδρος του Τμήματος Διαχείρισης Λιμένων και Ναυτιλίας και Διευθυντής του νέου Εντατικού Διατμηματικού Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών στη «Διοίκηση σε Ναυτιλία και Λιμένες»,  παρουσίασε αναλυτικά τη δομή και οργάνωση, τους στόχους, τις προοπτικές και το πρόγραμμα σπουδών του Π.Μ.Σ. (με έναρξη λειτουργίας τον Οκτώβριο 2024).

Το Π.Μ.Σ. «Διοίκηση σε Ναυτιλία και Λιμένες» καλύπτει ένα ευρύδιεπιστημονικό πλέγμα γνωστικών αντικειμένων στη ναυτιλία, τους λιμένες και την εφοδιαστική αλυσίδα, κεντρικοί πυλώνες των συστημάτων θαλασσίων μεταφορών. Το πρόγραμμα μαθημάτων, περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, την οργάνωση και διοίκηση ναυτιλιακών, λιμενικών και εφοδιαστικών επιχειρήσεων, χρηματοοικονομική διοίκηση, λογιστική και επιχειρηματικότητα, γαλάζια οικονομία, πράσινο περιβάλλον, κλιματική αλλαγή και βιωσιμότητα, ποσοτικές μεθόδους, τεχνολογικές καινοτομίες και πληροφορικές εφαρμογές, διεθνείς σχέσεις, ενέργεια και γεωπολιτική. Το Π.Μ.Σ. παρέχει σύγχρονες, διεπιστημονικές και στοχευμένες ακαδημαϊκές γνώσεις, με ευέλικτη εξειδίκευση, υψηλή κατάρτιση και σύνθετες δεξιότητες στις προκλήσεις και απαιτήσεις της ναυτιλίας, των λιμένων και της εφοδιαστικής αλυσίδας, καλύπτοντας έτσι τις διαρκώς αυξανόμενες ανάγκες για στελέχη με ισχυρό διεπιστημονικό υπόβαθρο σε αυτούς τους στρατηγικά κρίσιμους τομείς της οικονομίας (https://spm.pms.uoa.gr, επικοινωνία: email: spm@pms.uoa.gr , τηλ.: 22280 21861).

ΠΟΡΙΣΜΑΤΑ ΕΣΠΕΡΙΔΑΣ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΑΓΟΡΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Περισσότερες Εκδηλώσεις

17.12.2023 ΟΜΙΛΙΑ

Προσκεκλημένη Ομιλία: “Ο Πράσινος Μετασχηματισμός των Ελληνικών Λιμένων”

Το Τμήμα Διαχείρισης Λιμένων και Ναυτιλίας, της Σχολής Οικονομικών και Πολιτικών Επιστημών, του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, ανακοινώνει την διεξαγωγή διαδικτυακής διάλεξης με προσκεκλημένο ομιλητή τον κύριο Μηνά Παπαδάκη, Διευθύνοντα Σύμβουλο του Οργανισμού Λιμένος Ηρακλείου Α.Ε.

09.04.2024 ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ

Σεμινάριο: 'Οι Επιπτώσεις του Συστήματος Εμπορίας Δικαιωμάτων Εκπομπών Ρύπων'

ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ:
‘Οι Επιπτώσεις του Συστήματος Εμπορίας Δικαιωμάτων Εκπομπών Ρύπων’
Τμήμα Διαχείρισης Λιμένων και Ναυτιλίας ΕΚΠΑ

Το Τμήμα Διαχείρισης Λιμένων και Ναυτιλίας, της Σχολής Οικονομικών και Πολιτικών Επιστημών, του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, οργάνωσε πρόσφατα διεθνές Σεμινάριο στην έδρα του (Συγκρότημα Ευρίπου), με θέμα: ‘Οι Επιπτώσεις του Συστήματος Εμπορίας Δικαιωμάτων Εκπομπών Ρύπων της Ευρωπαϊκής Ένωσης στη Ναυλαγορά Χύδην Ξηρού Φορτίου’.

16.04.2024

Πρακτικό Σεμινάριο: 'Οργάνωση, Τμηματοποίηση και Λειτουργίες Ναυτιλιακής Επιχείρησης'

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ:
‘Οργάνωση, Τμηματοποίηση και Λειτουργίες Ναυτιλιακής Επιχείρησης’
Captain Γεώργιος Τσουρής

22.05.2024 MARITIME EXPERT WEBINARS

The Maritime Expert Webinars: "Chartering and Charterparties"

“The Maritime Expert Webinars” 
"Ναυλώσεις και Ναυλοσύμφωνα - Chartering and Charterparties"
2ος Κύκλος Ναυτιλιακών Webinars

Το Τμήμα Διαχείρισης Λιμένων και Ναυτιλίας, της Σχολής Οικονομικών και Πολιτικών Επιστημών, του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, διοργάνωσε και στο τρέχον ακαδημαϊκό έτος τον επιτυχή 2ο κύκλο διαδικτυακών ναυτιλιακών σεμιναρίων “The Maritime Expert Webinars”.

26.10.2023 ΟΜΙΛΙΕΣ

Διήμερο Διαδικτυακών Σεμιναρίων: The Maritime Expert Webinars

Οργάνωση Διήμερου Ναυτιλιακών e-Σεμιναρίων από το Τμήμα μας την ερχόμενη Τετάρτη και Πέμπτη, 31.5.2023, 19.30 και 1.6.2023, 19.30, με θέμα: ‘The Maritime Expert Webinars’. Η συμμετοχή είναι ελεύθερη.

14.05.2024 ΔΙΑΛΕΞΗ

Διάλεξη: "Καινοτομία στη Ναυτιλία"

Το Τμήμα Διαχείρισης Λιμένων και Ναυτιλίας, της Σχολής Οικονομικών και Πολιτικών Επιστημών του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, οργάνωσε την Τρίτη 14 Μαΐου 2024, στο κεντρικό αμφιθέατρο του Συγκροτήματος Ευρίπου, διάλεξη με θέμα «Καινοτομία στη Ναυτιλία», με προσκεκλημένο ομιλητή τον Managing Director της lomarlabs, κ. Στυλιανό Παπαγεωργίου.Τ. 22280-99514 / Ε. secr@pms.uoa.gr