Διδακτικό Προσωπικό

Καθηγητής

Θεόδωρος Συριόπουλος

Μαθήματα

  • ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
  • ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ
  • ΑΓΟΡΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ
  • ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΙΝΔΥΝΩΝ ΜΕ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΑ ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ

Επικοινωνία

tsiriop@pms.uoa.gr

Ώρες Γραφείου

Τρίτη: 11.30 – 13.00
Πέμπτη: 11.30 – 13.00

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ

Βιογραφικό

Ο Θεόδωρος Συριόπουλος είναι Καθηγητής Ναυτιλιακής Χρηματοοικονομικής και Πρόεδρος του Τμήματος Διαχείρισης Λιμένων και Ναυτιλίας, Σχολή Οικονομικών και Πολιτικών Επιστημών, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών. Παράλληλα, διατηρεί θέσεις Επισκέπτη Καθηγητή σε διεθνή και εγχώρια ακαδημαϊκά Ιδρύματα, όπως, μεταξύ άλλων: Audencia Nantes Business School, Γαλλία, Newcastle University, Βρετανία, Shanghai Maritime University, Κίνα, Νομική  Σχολή Αθηνών και Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών,. Κατά την προηγούμενη εικοσαετία υπηρέτησε ως Καθηγητής Χρηματοοικονομικής, στο Τμήμα Ναυτιλίας και Επιχειρηματικών Υπηρεσιών (Χίος), Σχολή Επιστημών Διοίκησης, Πανεπιστήμιο Αιγαίου.

Ο Θ. Συριόπουλος, πριν την ακαδημαϊκή του πορεία, θήτευσε σε διοικητικές θέσεις ευθύνης στον ιδιωτικό και δημόσιο τομέα, με εξειδίκευση στη χρηματοοικονομική διοίκηση επιχειρήσεων, επενδυτική τραπεζική, κεφαλαιαγορές, διαχείριση χαρτοφυλακίου και χρηματοοικονομικές συμβουλευτικές υπηρεσίες.

Ο Θ. Συριόπουλος δημοσιεύει συστηματικά επιστημονικές μελέτες και άρθρα σε διεθνή ακαδημαϊκά περιοδικά και βιβλία και συμμετέχει τακτικά σε διεθνή συνέδρια. Τα ερευνητικά του ενδιαφέροντα επικεντρώνονται σε χρηματοοικονομικά θέματα διοίκησης επιχειρήσεων, διεθνείς κεφαλαιαγορές και τραπεζική, αξιολόγηση επενδύσεων και χρηματοδοτικών αποφάσεων, διαχείριση χαρτοφυλακίου, συγχωνεύσεις και εξαγορές, χρηματοοικονομικά παράγωγα και διαχείριση κινδύνων, εταιρική διακυβέρνηση, κοινωνική ευθύνη και ESG. Έχει επίσης μακροχρόνια εμπειρία σε ερευνητικά προγράμματα, επιμόρφωση διοικητικών στελεχών και προγράμματα εξ-αποστάσεως εκπαίδευσης.

Ο Θ. Συριόπουλος είναι μέλος διεθνών ακαδημαϊκών και επαγγελματικών φορέων και ενώσεων, όπως European Finance Association, American Finance Association, European Financial Management Association, Multinational Finance Society, International Association of Maritime Economists, Hellenic Association of Maritime Economists; Hellenic Finance and Accounting Association; Hellenic Economic Chamber; Federation of Institutional Investors; Federation of European Stock Exchanges; International Money-Laundering Committee.

Ο Θ. Συριόπουλος κατέχει Διδακτορικό Δίπλωμα (Ph.D.) στα Εφαρμοσμένα Οικονομικά από το University of Kent at Canterbury, Βρετανία, καθώς και Μεταπτυχιακό Δίπλωμα (M.A.) στην Οικονομική Ανάπτυξη από το ίδιο Πανεπιστήμιο και Πτυχίο Οικονομικών από το Πανεπιστήμιο Πειραιώς.

Δημοσιεύσεις

– Syriopoulos, T., Gavalas, D., and Roumpis E. (2022) ‘Digital Adoption and Efficiency in the Maritime Industry’, Journal of Shipping and Trade, 7:11, doi.org/1doi.org/10.1186/s41072-022-00111-y.
– Syriopoulos, T., Gavalas, D., and Tsatsaronis, M. (2021) ‘COVID–19 Impact on the Shipping Industry: An Event Study Approach’, Transport Policy, doi.org/10.1016/j.tranpol.2021.11.016.
– Syriopoulos, T., Vasileiou, E., Vlachou, P., Tsatsaronis, M. and Papaprokopiou, A. (2021) ‘Does the Value-at-Risk Legal Framework Lead to Inaccurate and Procyclical Risk Estimations? Empirical Evidence from the EU Countries’, Journal of Prediction Markets, doi.org/10.2139/ssrn.3926785.
– Syriopoulos, T., Gavalas, D. and Tsatsaronis M. (2021) ‘Assessing Key Performance Indicators in the Shipbuilding Industry:
An MCDM Approach’, Maritime Policy and Management, 49(4), 463-491.
– Syriopoulos, T., Tsatsaronis, M. and Karamanos, I. (2020) ‘Support Vector Machine Algorithms: An Application to Ship Price
Forecasting’, Computational Economics, 57, 55–877
– Syriopoulos, T., Tsatsaronis, M. and Gorila, M. (2020) ‘The Global Cruise Industry: Financial Performance Evaluation’, Research
Transportation Business and Management, doi.org/10.1016/j.rtbm.2020.100558.
– Syriopoulos, T., Di Vaio, A., Alvino, F. and Palladino, R. (2020) ‘’Integrated Thinking and Reporting’ Towards Sustainable Business
Models: A Concise Bibliometric Analysis’, Meditari Accountancy Research, doi 10.1108/MEDAR-12-2019-0641.
– Syriopoulos, T. and Bakos, G. (2019) ‘Investor Herding Behaviour in Globally Listed Shipping Stock Returns’, Maritime Policy and
Management, 46(5), 545-564.
– Syriopoulos, T. and Gavalas, D. (2019) ‘How Sticky are the Costs? Evidence from the Shipping Industry’, International Journal of
Accounting and Finance Studies, 2(1), 1-16.
– Syriopoulos, T., Jaghoubia, S.M. and Salhi, B. (2018) ‘Dual Long Memory Properties and Stock Market Efficiency in External Shocks
Evidence from Leading Oil-Dependent Markets’, Transylvanian Review, 26(35), 1-18.
– Syriopoulos, T. and Gavalas, D. (2018) ‘Applying the Corporate Social Responsibility to the Shipping Industry’, International Journal
of Accounting and Financial Reporting, 8(1), 155-169

Καθηγητής

Θεόδωρος Συριόπουλος

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

tsiriop@pms.uoa.gr

Ώρες Γραφείου

Τρίτη: 11.30 – 13.00
Πέμπτη: 11.30 – 13.00

Περισσότερα από Διδακτικό Προσωπικό

ΣυνεργασίεςΤ. 22280-99514 / Ε. secr@pms.uoa.gr