Διοικητικό Προσωπικό

Γραμματεία

Αργυρώ Γεωργουδάκη

Μαθήματα

Επικοινωνία

spm@pms.uoa.gr

Γραμματεία

Αργυρώ Γεωργουδάκη

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

spm@pms.uoa.gr

Περισσότερα από Διοικητικό Προσωπικό

Συνεργασίες



Τ. 22280-99514 / Ε. secr@pms.uoa.gr