Διδακτικό Προσωπικό

Αναπληρωτής Καθηγητής

Παναγιώτης Τρακάδας

Μαθήματα

  • ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΓΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
  • ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ
  • ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟ
  • ΒΑΣΕΙΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
  • ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
  • ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΝΟΗΜΟΣΥΝΗ ΚΑΙ ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ
  • ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΕΣ ΣΕ ΝΑΥΤΙΛΙΑ ΚΑΙ ΛΙΜΕΝΕΣ

Επικοινωνία

ptrakadas@pms.uoa.gr

Ώρες Γραφείου

Τρίτη: 10:00 – 13:00
Πέμπτη: 13:00 – 16:00

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ

Βιογραφικό

Ο Παναγιώτης Τρακάδας γεννήθηκε στην Αθήνα το 1972. Απέκτησε το δίπλωμα του Ηλεκτρολόγου Μηχανικού και Μηχανικού Υπολογιστών από το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο το έτος 1997 και ολοκλήρωσε τη διδακτορική του διατριβή το έτος 2001 από το ίδιο Ίδρυμα.

Από τον Μάϊο 2021 κατέχει τη θέση του Αναπληρωτή Καθηγητή στο Τμήμα Διαχείρισης Λιμένων και Ναυτιλίας του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών. Έχει συμμετοχή στην συγγραφή περισσοτέρων από 120 ερευνητικών δημοσιεύσεων σε περιοδικά, συνέδρια και βιβλία.

Επίσης έχει συμμετάσχει και έχει διατελέσει τεχνικός υπεύθυνος σε πληθώρα ευρωπαϊκών και εθνικών ερευνητικών προγραμμάτων. Τέλος, είναι κριτής σε πλήθος διεθνών περιοδικών.

Δημοσιεύσεις

– Karkazis, P., Uzunidis, D., Trakadas, P., Leligou, H.C., 2022. Design Challenges on Machine-Learning Enabled Resource Optimization, IEEE, IT Professional, 24(5), 69-74.

– Giannopoulos, A., Spantideas, S., Kapsalis, N., Gkonis, P., Sarakis, L., Capsalis, C., Vecchio, M., TrakadasP., 2022. Supporting intelligence in disaggregated open radio access networks: Architectural principles, AI/ML workflow, and use cases, IEEE Access, Vol. 10.

– Lavdas, S., Gkonis, P.K., Zinonos, Z., TrakadasP., Sarakis, L., Papadopoulos, K., 2022. A machine learning adaptive beamforming framework for 5G millimeter wave massive MIMO multicellular networks, IEEE Access, Vol. 10.

– Karkazis, P.A., Railis, K., Prekas, S., TrakadasP., Leligou, H.C., 2022. Intelligent network service optimization in the context of 5G/NFV, Signals, MDPI, 3(3).

– TrakadasP., Masip-Bruin, X., Facca, F.M., Spantideas, S.T., Giannopoulos, A., Kapsalis, N., Martins, R., Bosani, E., Ramon, J., González Prats, E., Ntroulias, G., Lyridis, D., 2022. A reference architecture for cloud–edge meta-operating systems enabling cross-domain, data-intensive, ML-assisted applications: architectural overview and key concepts, Sensors, MDPI, 22(22), pp. 9003.

– Nomikos, Ν., Gkonis, P.K., Bithas, P.S., TrakadasP., 2022. A survey on UAV-aided maritime communications: Deployment considerations, applications, and future challenges, IEEE Open Journal of the Communications Society, Nov. 2022.

– N. Nomikos, E.T. Michailidis, P. Trakadas, D. Vouyioukas, H. Karl, J. Martrat, Th. Zahariadis, K. Papadopoulos, S. Voliotis, “A UAV-based moving 5G RAN for massive connectivity of mobile users and IoT devices”, Vehicular Communications, vol. 2, issue 29, Elsevier, 2020.

– P. Trakadas, P. Karkazis, HC Leligou, Th. Zahariadis, F. Vicens, A. Zurita, P. Alemany, T. Soenen, C. Parada, J. Bonnet, E. Fotopoulou, A. Zafeiropoulos, E. Kapassa, M. Touloupou, D. Kyriazis, “Comparison of Management and Orchestration Solutions for the 5G Era”, Journal of Sensor and Actuator Networks, vol. 9, issue 1, 2020.

– A. Angelopoulos, ET Michailidis, N. Nomikos, P. Trakadas, A. Hatziefremidis, S. Voliotis, Th. Zahariadis, “Tackling Faults in the Industry 4.0 Era—A Survey of Machine-Learning Solutions and Key Aspects”, Sensors, vol. 20, issue 1, 2020.

– P. Trakadas, et al., “An Artificial Intelligence-Based Collaboration Approach in Industrial IoT Manufacturing: Key Concepts, Architectural Extensions and Potential Applications”, Sensors, vol. 20, issue 19, 2020.

– N. Nomikos, ET Michailidis, P. Trakadas, D. Vouyioukas, Th. Zahariadis, I. Krikidis, “Flex-NOMA: exploiting buffer-aided relay selection for massive connectivity in the 5G uplink”, IEEE Access, vol. 7, pp. 88743-88755, 2019.

– F. Alvarez, D. Breitgand, D. Griffin, P. Andriani, S. Rizou, N. Zioulis, F. Moscatelli, J. Serrano, M. Keltsch, P. Trakadas, T Khoa Phan, A. Weit, U. Acar, O. Prieto, F. Iadanza, G. Carrozzo, H. Koumaras, D. Zarpalas, D. Jimenez, “An edge-to-cloud virtualized multimedia service platform for 5G networks”, IEEE Transactions on Broadcasting, vol. 65, issue 2, pp. 369-380, 2019.

– M. Peuster, S. Schneider, M. Zhao, G. Xilouris, P. Trakadas, F. Vicens, W. Tavernier, T. Soenen, R. Vilalta, G. Andreou, D. Kyriazis, H. Karl, “Introducing Automated Verification and Validation for Virtualized Network Functions and Services”, IEEE Communications Magazine, vol. 57, issue 5, pp. 96-102, 2019.

– ET Michailidis, N. Nomikos, P. Trakadas, AG Kanatas, “Three-Dimensional Modeling of mmWave Doubly Massive MIMO Aerial Fading Channels”, IEEE Transactions on Vehicular Technology, 2019.

Αναπληρωτής Καθηγητής

Παναγιώτης Τρακάδας

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

ptrakadas@pms.uoa.gr

Ώρες Γραφείου

Τρίτη: 10:00 – 13:00
Πέμπτη: 13:00 – 16:00

Περισσότερα από Διδακτικό Προσωπικό

ΣυνεργασίεςΤ. 22280-99514 / Ε. secr@pms.uoa.gr