Διδακτικό Προσωπικό

Επίκουρος Καθηγητής

Μιχαήλ Τσατσαρώνης

Μαθήματα

  • ΠΟΣΟΤΙΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ
  • ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ
  • ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΓΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
  • ΑΝΑΛΥΣΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ ΑΓΟΡΩΝ

Επικοινωνία

mtsatsaronis@pms.uoa.gr

Ώρες Γραφείου

Τρίτη: 12.00 – 15.00

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ

Βιογραφικό

Ο Μιχάλης Τσατσαρώνης κατέχει διδακτορικό δίπλωμα στη «Διαχείριση Χρηματοοικονομικών Κινδύνων στη Ναυτιλία με Εφαρμογή Δυναμικών Ποσοτικών Υποδειγμάτων» από το Πανεπιστήμιο Αιγαίου. Επίσης κατέχει πτυχίο και μεταπτυχιακό δίπλωμα στα Εφαρμοσμένα Μαθηματικά και τη Στατιστική από το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο και μεταπτυχιακό δίπλωμα στη Ναυτιλία, τις Μεταφορές και το Διεθνές Εμπόριο από το Πανεπιστήμιο Αιγαίου.

Η διδακτική του εμπειρία στην τριτοβάθμια εκπαίδευση έχει ξεκινήσει επίσημα από το 2010 και συνεχίζεται επιτυχώς, ενώ διδάσκει αδιάλειπτα σε διάφορες βαθμίδες από το 2005. Ενδεικτικά, κάποια από τα αυτοδύναμα μαθήματα που έχει διδάξει σε προπτυχιακό επίπεδο αποτελούν οι «Ποσοτικές Μέθοδοι στη Ναυτιλία», οι «Ναυλώσεις» και οι «Αγορές Χρήματος και Κεφαλαίου» στο Τμήμα Διαχείρισης Λιμένων και Ναυτιλίας του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών. Σε μεταπτυχιακό επίπεδο η «Ναυτιλιακή Χρηματοοικονομική» στο Τμήμα Ναυπηγών Μηχανικών του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής και η «Χρηματοοικονομική Ανάλυση» στο Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων του Πανεπιστημίου Αιγαίου. Επίσης, από το 2020 διδάσκει σαν επισκέπτης καθηγητής στο Shanghai Maritime University της Κίνας το μάθημα «Μεθοδολογία Έρευνας στο Τομέα των Μεταφορών». Τέλος, διδάσκει Μαθηματικά και Στατιστική από το 2012 σε Ακαδημία Εμπορικού Ναυτικού.

Ερευνητικά εστιάζει σε ζητήματα που αφορούν την εμπειρική αξιολόγηση και υλοποίηση αποτελεσματικών προσεγγίσεων στη διαχείριση κινδύνων που αντιμετωπίζουν οι ναυτιλιακές επιχειρήσεις, σε επίπεδο διοικητικών αποφάσεων. Σε σειρά ερευνητικών εργασιών προτάθηκε, αναπτύχθηκε και αξιολογήθηκε ολοκληρωμένη μεθοδολογική προσέγγιση σε ζητήματα διαχείρισης χρηματοοικονομικών κινδύνων. Για τον σκοπό αυτό χρησιμοποιήθηκαν σύγχρονες και πρωτότυπες μαθηματικές, οικονομικές και στατιστικές μέθοδοι, επεξεργασία διαστρωματικών δεδομένων, υποδείγματα ανάλυσης διακύμανσης και δυναμικά μοντέλα προβλέψεων μέσω τεχνητής νοημοσύνης και μηχανικής μάθησης. Πρόσφατα ερευνητικά ενδιαφέροντα επικεντρώνονται σε θέματα ποσοτικοποίησης της εταιρικής κοινωνικής ευθύνης, του ESG και της βιωσιμότητας καθώς και της επίδρασης τους στην απόδοση των ναυτιλιακών εταιρειών. Ο Μιχάλης Τσατσαρώνης έχει δημοσιεύσεις σε διακεκριμένα διεθνή περιοδικά ναυτιλιακής οικονομικής και μεταφορών και έχει συνεχείς συμμετοχές σε διεθνή συνέδρια.

Δημοσιεύσεις

– Tsatsaronis, M., Syriopoulos, T., Karamperidis, S., Boura, G. (2022, September 14 – 16). ESG Rating and Reporting: The Case of Shipping [Conference Paper]. Annual conference of the International Association of Maritime Economists (IAME), Busan, Korea.

– Tsatsaronis, M., Syriopoulos, T., Gavalas, D., Boura, G., Trakadas, P. & Gkorila, M. (2022). The impact of Corporate Social Responsibility on corporate financial performance: an empirical study on shipping. Maritime Policy & Management. DOI: https://doi.org/10.1080/03088839.2022.2116658

– Gavalas, D., Syriopoulos, T., & Tsatsaronis, M. (2021). COVID–19 impact on the shipping industry: An event study approach. Transport Policy. DOI: https://doi.org/10.1016/j.tranpol.2021.11.016

– Gavalas, D., Syriopoulos, T., Tsatsaronis, M. (2021). Assessing key performance indicators in the shipbuilding industry; an MCDM approach. Maritime Policy & Management. DOI: https://doi.org/10.1080/03088839.2021.1876939

– Syriopoulos, T., Tsatsaronis, M., Karamanos, I. (2021). Support Vector Machine Algorithms: An Application to Ship Price Forecasting. Computational Economics, 57, 55-87. DOI: https://doi.org/10.1007/s10614-020-10032-2

– Syriopoulos, T., Tsatsaronis, M., Gkorila, M. (2020).  The global cruise industry: Financial performance evaluation. Research in Transportation Business and Management. DOI: https://doi.org/10.1016/j.rtbm.2020.100558

– Syriopoulos, T. & Tsatsaronis, M. (2012). ‘Corporate Governance Mechanisms and Financial Performance: CEO Duality in Shipping Firms’, Eurasian Bus Rev, 2(1), 1 – 30. DOI: https://doi.org/10.14208/BF03353805

– Syriopoulos, T. & Tsatsaronis, M. (2011). ‘The corporate governance model of the shipping firms: Financial performance implications’, Maritime Policy & Management 38(6):585-604, DOI: https://doi.org/10.1080/03088839.2011.615867

Επίκουρος Καθηγητής

Μιχαήλ Τσατσαρώνης

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

mtsatsaronis@pms.uoa.gr

Ώρες Γραφείου

Τρίτη: 12.00 – 15.00

Περισσότερα από Διδακτικό Προσωπικό

ΣυνεργασίεςΤ. 22280-99514 / Ε. secr@pms.uoa.gr