Διδακτικό Προσωπικό

Επίκουρος Καθηγητής

Ευθύμιος Ρουμπής

Μαθήματα

  • ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΛΙΜΕΝΩΝ
  • ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΤΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ
  • ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ
  • ΑΝΑΛΥΣΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ ΑΓΟΡΩΝ
  • ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΛΙΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ
  • ΑΓΟΡΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ

Επικοινωνία

eroumpis@pms.uoa.gr

Ώρες Γραφείου

Τρίτη: 12.00 – 15.00

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ

Βιογραφικό

Ο Ευθύμιος Ρουμπής είναι Επίκουρος Καθηγητής Ναυτιλιακής Οικονομικής, στο Τμήμα Διαχείρισης Λιμένων & Ναυτιλίας του Εθνικού & Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών. Είναι διδάκτωρ του Τμήματος Ναυτιλίας και Επιχειρηματικών Υπηρεσιών του Πανεπιστημίου Αιγαίου στη Χρηματοοικονομική και κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου από το ΜΠΣ Ναυτιλία, Μεταφορές και Εμπόριο του Πανεπιστημίου Αιγαίου.

Τα ερευνητικά του ενδιαφέροντα εστιάζονται στην ναυτιλιακή οικονομική και χρηματοοικονομική, την διαχείριση κινδύνων στη ναυτιλία, τις αγορές εμπορευμάτων, και την τιμολόγηση παραγώγων.  Έχει δημοσιεύσει σε διεθνή επιστημονικά περιοδικά, όπως Maritime Policy & Management, Journal of International Financial Markets, Institutions & Money και Journal of Economic Asymmetries.

Πέραν της ερευνητικής του δραστηριότητας έχει πολύχρονη επαγγελματική εμπειρία σε συμβουλευτικές θέσεις με αντικείμενο την ναυτιλία και το χρηματοπιστωτικό τομέα. Έχει εργαστεί ως αναλυτής στην επενδυτική εταιρεία Tufton Oceanic με αντικείμενο την ανάπτυξη ποσοτικών μεθόδων για την ανάλυση των ναυτιλιακών αγορών και την αποτίμηση ναυτιλιακών εταιρειών. Επίσης, έχει εργαστεί ως σύμβουλος στην εταιρεία Deloitte, παρέχοντας συμβουλευτικές υπηρεσίες σε θέματα ανάλυσης κινδύνου αγοράς, πιστωτικού κινδύνου και την τιμολόγηση παραγώγων.

Δημοσιεύσεις

-Tsakalos, I., Roumpis, E., 2020. FED’s unconventional monetary policy and correlation dynamics among conventional and alternative investments, in C. Zopounidis, D. Kenourgios and G. Dotsis (Eds.), Recent Advances and applications in Alternative Investments, 37-56, Hershey, PA: IGI Global.

Roumpis, E., Syriopoulos, T., 2014. Dynamics and risk factors in hedge funds returns: Implications for portfolio construction and performance evaluation, Journal of Economic
Asymmetries 11(1), 58-77.

-Tsamourgelis, I., Roumpis, E., 2012. Micro founded freight rates dynamics in international bulk shipping, Journal of Shipping and Ocean Engineering 2, 115-124.

-Thomaidis, N., Roumpis, E., Karavas, V., 2011. Quantification on risk and return for portfolio optimization: a comparison of forecasting models, in G.N. Gregoriou and R. Pascalau (eds.), Nonlinear Financial Econometrics: Forecasting Models, Computational and Bayesian Models, 74-96, Palgrave Macmillan.

-Thomaidis, N., Roumpis, E., Kondakis, N., 2010. Optimal portfolio allocation strategies with dynamic factor models, International Journal of Financial Markets and Derivatives 1(4), 352-370.

-Syriopoulos, T., Roumpis, E., 2009. Dynamic correlations, volatility effects in the Balkan equity markets, Journal of International Financial Markets, Institutions and Money 19(4), 565-587.

-Syriopoulos, T., Roumpis, E., 2009. Asset allocation and value at risk in shipping equity portfolios, Maritime Policy and Management 36(1), 57-78.

-Syriopoulos, T., Roumpis, E., 2006. Price and volume dynamics in second-hand dry bulk and tanker shipping markets, Maritime Policy and Management 33(5), 497-518.

Επίκουρος Καθηγητής

Ευθύμιος Ρουμπής

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

eroumpis@pms.uoa.gr

Ώρες Γραφείου

Τρίτη: 12.00 – 15.00

Περισσότερα από Διδακτικό Προσωπικό

ΣυνεργασίεςΤ. 22280-99514 / Ε. secr@pms.uoa.gr