Διδακτικό Προσωπικό

Αναπληρωτής Καθηγητής

Δημήτρης Γαβαλάς

Μαθήματα

  • Διοίκηση Εφοδιαστικής Αλυσίδας
  • Συνδυασμένες Μεταφορές
  • Διαχείριση Ποιότητας & Ασφάλειας
  • Διαχείριση Υποστήριξης Λιμένων & Ναυτιλίας
  • Διοίκηση Λειτουργιών Ναυτιλίας & Τερματικών Σταθμών

Επικοινωνία

dgaval@pms.uoa.gr

Ώρες Γραφείου

Τρίτη: 12.00 – 15.00

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ

Βιογραφικό

Ο Δημήτρης Γαβαλάς είναι Αναπλ. Καθηγητής στο Τμήμα Διαχείρισης Λιμένων & Ναυτιλίας, Σχολή Οικονομικών & Πολιτικών Επιστημών, ΕΚΠΑ. Το γνωστικά-ερευνητικά του αντικείμενα είναι η εφοδιαστική αλυσίδα στους λιμένες και τη ναυτιλία, η χρηματοδότηση της εφοδιαστικής αλυσίδας, οι συνδυασμένες μεταφορές και το διεθνές εμπόριο. Επίσης, διατηρεί θέση Επισκέπτη Καθηγητή σε Πανεπιστημιακά Τμήματα στην Ελλάδα και το εξωτερικό, μεταξύ των οποίων Audencia Business School (Γαλλία), Shanghai Maritime University (Κίνα), Διεθνές Πανεπιστήμιο Ελλάδας και Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο.

Ο Δ. Γαβαλάς κατέχει Διδακτορικό Δίπλωμα (Ph.D.) στη Ναυτιλιακή Χρηματοοικονομική  (2015) από το Πανεπιστήμιο Αιγαίου, καθώς και Μεταπτυχιακό Δίπλωμα (M.Sc.) στη Διεθνή Ναυτιλία (2006) από το University of Plymouth, Βρετανία και Πτυχίο Οικονομικών (2002) από το Πανεπιστήμιο Πειραιώς. Πριν ακολουθήσει πανεπιστημιακή καριέρα, είχε πολυετή επαγγελματική εμπειρία σε διάφορες διοικητικές θέσεις ευθύνης στον ιδιωτικό τομέα, με εξειδίκευση στη ναυτιλιακή τραπεζική, χρηματοοικονομική διοικητική, επενδυτική τραπεζική, διαχείριση επενδύσεων χαρτοφυλακίου, μακροοικονομική ανάλυση ναυτιλιακών δεικτών και εταιρική κοινωνική ευθύνη.

Ο Δ. Γαβαλάς συμμετέχει τακτικά σε διεθνή επιστημονικά συνέδρια παρουσιάζοντας μελέτες που άπτονται των επιστημονικών του πεδίων, ενώ δημοσιεύει συστηματικά επιστημονικές μελέτες και άρθρα σε αναγνωρισμένα διεθνή ακαδημαϊκά περιοδικά.

Δημοσιεύσεις

– Gavalas, D., 2022, Does Sustainability Reporting Affect Firms’ Performance? Evidence From The Port Sector. IOSR Journal of Business and Management, 25(5), 1-13.

– Tsatsaronis, M., Syriopoulos, T., Gavalas, D., Boura, G., Trakadas, P., & Gkorila, M., 2022, The impact of Corporate Social Responsibility on corporate financial performance: an empirical study on shipping. Maritime Policy & Management, 1-14.

– Gavalas, D., Syriopoulos, T., and Roumpis, E., 2022, Digital adoption and efficiency in the maritime industry. Journal of Shipping and Trade, 7(1), 1-22.

– Gavalas, D., Syriopoulos, T., and Tsatsaronis, M., 2021, COVID–19 impact on the shipping industry: An event study approach. Transport Policy, 116, 157-164.

– Gavalas, D., Syriopoulos, T., and Tsatsaronis, M., 2021, Assessing key performance indicators in the shipbuilding industry; an MCDM approach. Maritime Policy & Management, 1-29.

– Reisi A. and Gavalas D., 2021, Financial Performance of Local Government Organizations: The Case Of Municipalities of the South Aegean Region. International Journal of Managerial Studies and Research 9(4), 96-117.

– Syriopoulos, T., Tsatsaronis, M., Gκorila, M., and Gavalas, D., 2020, The global cruise industry: Financial performance evaluation. Research in Transportation Business & Management, 100558.

– Gidou, M., Paltayian, G.N. and Gavalas, D., 2020, Job Burnout and Job Satisfaction in the Banking Sector; the Perceptions of Bank Employees in Greece. Review of Economics and Finance 18, 13-18.

– Syriopoulos, T., Tsatsaronis, M., Gavalas, D., Karamanos, I. and Oikonomopoulou, M., 2020, Support Vector Machine Algorithms: An Application to Ship Price Forecasting. Computational Economics, 1-33.

– Gavalas, D. and Syriopoulos T., 2019, How sticky are the costs? Evidence from the shipping industry. International Journal of Accounting and Finance Studies, 2(1), doi:10.22158/ijafs.v2n1p1.

– Gavalas, D. and Syriopoulos, T., 2018, Applying the Corporate Social Responsibility to the Shipping Industry. International Journal of Accounting & Financial Reporting 8(1), 155-169.

– Gavalas, D. and Syriopoulos, T., 2016, Exploring the cyclical stance of the shipping market; introducing the Shipping Climate Tracer. International Journal of Transport Economics 43(3), 247-263.

– Gavalas, D., 2016, Shipping Firms’ Efficiency Evaluation through Stochastic Frontier Analysis. Modern Economy 7, 867-874.

– Gavalas, D., 2015, How do banks perform under Basel III? Tracing lending rates and loan quantity. Journal of Economics and Business 81, 21-37.

– Gavalas, D. and Syriopoulos, T., 2015, Which risk-collateral channels affect loan management? Journal of Energy Markets 8(3), 1-27.

– Gavalas, D. and Syriopoulos, T., 2014, Basel III and its effects on banking performance; Investigating lending rates and loan quantity. Journal of Finance and Bank Management 2(3&4), 17-52.4

– Gavalas, D. and Syriopoulos, T., 2014, An Integrated Credit Rating and Loan Quality Model: Application to Bank Shipping Finance. Maritime Policy and Management 42(6), 533-554.

– Gavalas, D., and Syriopoulos, T., 2014, Bank Credit Risk Management and Migration Analysis; Conditioning Transition Matrices on the Stage of the Business Cycle. International Advances in Economic Research 20(2), 151-166.

– Gavalas, D. and Syriopoulos, T., 2014, Bank Credit Risk Management and Rating Migration Analysis on the Business Cycle. International Journal of Financial Studies 2(1), 122-143.

– Gavalas, D. and Syriopoulos T., 2013, Bank Loan Quality and Credit Risk Exposure: A Multi-Criteria Decision Approach to Collateral Selection in shipping. Economics World 1(1), 59-86.

– Gavalas, D. and Syriopoulos T., 2012, The effects of Basel III on banking performance; examining lending issues. Journal of the Greek Statistical Association (Statistical Review) 8(1-2), 21-52.

Αναπληρωτής Καθηγητής

Δημήτρης Γαβαλάς

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

dgaval@pms.uoa.gr

Ώρες Γραφείου

Τρίτη: 12.00 – 15.00

Περισσότερα από Διδακτικό Προσωπικό

ΣυνεργασίεςΤ. 22280-99514 / Ε. secr@pms.uoa.gr