ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

Κανονισμός Εκπόνησης Διπλωματικών Εργασιών Εντατικού ΔΠΜΣ

Αντικείμενο του Κανονισμού Διπλωματικών Εργασιών του Εντατικού Διατμηματικού Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών “Διοίκηση σε Ναυτιλία και Λιμένες” είναι ο ορισμός του κανονιστικού και διαδικαστικού πλαισίου που διέπει τις Διπλωματικές Εργασίες που εκπονούν οι φοιτητές/ριες κατά τη διάρκεια των σπουδών τους.

Κάθε θέμα σχετικό με τις Διπλωματικές Εργασίες το οποίο δεν καλύπτεται από τον παρόντα κανονισμό θα αντιμετωπίζεται από την Επιτροπή Προγράμματος Σπουδών (ΕΠΣ) του Εντατικού ΔΠΜΣ.

Κατεβάστε το εδώ:

Κανονισμός Εκπόνησης ΔΕ


Τ. 22280-99514 / Ε. secr@pms.uoa.gr