Διδακτικό Προσωπικό

Αναπληρωτής Καθηγητής

Χρήστος Τσιτσάκης

Μαθήματα

  • Χρηματοοικονομική Λογιστική
  • Προχωρημένη Χρηματοοικονομική Λογιστική
  • Ναυτιλιακή Λογιστική
  • Κοστολόγηση

Επικοινωνία

ctsitsakis@pms.uoa.gr

Ώρες Γραφείου

Τετάρτη: 13.00 – 14.00
Πέμπτη: 13.00 – 15.00

Βιογραφικό

Ο Χρήστος Τσιτσάκης είναι Αναπληρωτής Καθηγητής του Τμήματος Διαχείρισης Λιμένων και Ναυτιλίας του ΕΚΠΑ.

Διδασκόμενα μαθήματα: Χρηματοοικονομική Λογιστική, Προχωρημένη Χρηματοοικονομική Λογιστική, Ναυτιλιακή Λογιστική, Κοστολόγηση.

Ερευνητικά ενδιαφέροντα: Διοικητική Λογιστική, Κοστολόγηση.

Δημοσιεύσεις

– Tsitsakis, C. A., Karasavvoglou, A., Tsaridis, E., Ramantani, G., Florou, G., Polychronidou, P., & Stamatakis, S. (2017). Features of public healthcare services provided to migrant patients in the Eastern Macedonia and Thrace Region (Greece). Health Policy, 121(3), 329-337.

– Tsitsakis, C., Polychronidou, P., & Karasavvoglou, A. (2017). The problem of capacity management in Greek public hospitals. KnE Social Sciences, 1(2), 414-420.

– Tsitsakis, C. (2017). Learning from the past. How a Byzantine hospital implemented TQM. Journal of Business Paradigms, 2(1).

– Polychronidou, P., Chapsa, X., & Tsitsakis, C. (2017). A Statistical Analysis of ecommerce in Greece: The Case of Young People in Central Macedonia. KnE Social Sciences & Humanities, 1(2), 421-435

– Tsitsakis, C. A., Karasavvoglou, A., & Eleftheriadou, G. (2014). The Cure of a big Patient–An Accountant’s Perspective. Procedia Economics and Finance, 9, 200-207.

– Tsitsakis, C., Batzios, C., Florou, G., Karasavvoglou, A., & Polychronidou, P. (2014). Healthcare resources consumed by foreign patients in the public Hospitals of East Macedonia and Thrace. International Journal of Economics & Business Administration (IJEBA), 2(2), 119-140.

– Tsitsakis, C. (2012). The adoption of costing systems by Greek healthcare organizations. In C. Zopounidis (Ed.), Computational Optimization in Economics and Finance Research Compendium (pp.181-196). New York, NY: Nova Science Publishers Inc.

– Tsitsakis, C., Papadeas, P. (2010). Cost-consciousness among Greek Clinical Directors. Archives of Economic History, 22(1), 125-132.

Αναπληρωτής Καθηγητής

Χρήστος Τσιτσάκης

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

ctsitsakis@pms.uoa.gr

Ώρες Γραφείου

Τετάρτη: 13.00 – 14.00
Πέμπτη: 13.00 – 15.00

Περισσότερα από Διδακτικό Προσωπικό

ΣυνεργασίεςΤ. 22280-99514 / Ε. secr@pms.uoa.gr