ΑΙΤΗΣΕΙΣ

Δίδακτρα ΕΔΠΜΣ

Για τη συμμετοχή τους στο ΕΔΠΜΣ 'Διοίκηση σε Ναυτιλία και Λιμένες', οι φοιτητές/ριες οφείλουν να καταβάλουν συνολικά δίδακτρα ύψους 5.000 ευρώ.

Η κάλυψη των διδάκτρων μπορεί να γίνει με καταβολή εφάπαξ (κατά την φάση εγγραφής στο ΕΔΠΜΣ) ή τμηματικά, όπως ορίζεται παρακάτω:

  • 500 ευρώ, κατά την εγγραφή (Μάιος - Ιούνιος 2024) - η προκαταβολή διασφαλίζει την συμμετοχή στο ΕΔΠΜΣ
  • 500 ευρώ, πριν την έναρξη του χειμερινού εξαμήνου (Σεπτέμβριος 2024)
  • 1.500 ευρώ, κατά την λήξη του χειμερινού εξαμήνου, πριν τις εξετάσεις (Δεκέμβριος 2024)
  • 1.500 ευρώ, κατά τη λήξη του εαρινού εξαμήνου, πριν τις εξετάσεις (Μάιος 2025)
  • 1.000 ευρώ, κατά την έναρξη του θερινού τριμήνου, πριν την υποβολή της ΔΕ (Ιούνιος 2025).

Προβλεπόμενη ημερομηνία έναρξης Εντατικού Διατμηματικού Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών “Διοίκηση σε Ναυτιλία και Λιμένες”: 1 Οκτωβρίου 2024

Γραμματεία – Επικοινωνία:

Τηλ.: 22280-21861

Email: spm@pms.uoa.grΤ. 22280-99514 / Ε. secr@pms.uoa.gr