Ανακοινώσεις

17.04.2024

Επιστημονική Εσπερίδα: 'Προοπτικές και Απαιτήσεις στη Ναυτιλιακή και Λιμενική Αγορά Εργασίας'

Επιστημονική Εσπερίδα του Εντατικού Διατμηματικού Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών 'Διοίκηση σε Ναυτιλία και Λιμένες'

 'Προοπτικές και Απαιτήσεις στη Ναυτιλιακή και Λιμενική Αγορά Εργασίας'

Τετάρτη 24 Απριλίου 2024, 19.00-22.00

Μουσείο Ιστορίας Πανεπιστημίου Αθηνών, Πλάκα

14.03.2024

Πρώτη Περίοδος Εγγραφών: 15.3.2024 έως 30.4.2024

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος 

Το Τμήμα Διαχείρισης Λιμένων και Ναυτιλίας, σε συνεργασία με το Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων και Οργανισμών, της Σχολής Οικονομικών και Πολιτικών Επιστημών, του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, οργανώνει και λειτουργεί Εντατικό Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΕΔΠΜΣ), στη ΄Διοίκηση σε Ναυτιλία και Λιμένες’, για το ακαδημαϊκό έτος 2024-2025, το οποίο οδηγεί στην απόκτηση Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΔMΣ).

14.03.2024

Οδηγίες Εγγραφής Ακαδημαϊκού Έτους 2024-2025

19.01.2024

Επιτυχής Πιστοποίηση ΕΘΑΑΕ του Νέου Εντατικού Διατμηματικού ΠΜΣ του ΕΚΠΑ ‘Διοίκηση σε Ναυτιλία και Λιμένες’

24.04.2024

Πορίσματα Επιστημονικής Εσπερίδας: 'Προοπτικές και Απαιτήσεις στη Ναυτιλιακή και Λιμενική Αγορά Εργασίας'

Το Εντατικό Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Διοίκηση σε Ναυτιλία και Λιμένες», του Τμήματος Διαχείρισης Λιμένων και Ναυτιλίας, σε συνεργασία με το Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων και Οργανισμών, της Σχολής Οικονομικών και Πολιτικών Επιστημών, του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, διοργάνωσε Επιστημονική Εσπερίδα (24.4.2024), στο Μουσείο Ιστορίας Πανεπιστημίου Αθηνών (ιστορική πρώτη έδρα του Πανεπιστημίου Αθηνών), με θέμα «Προοπτικές και Απαιτήσεις στη Ναυτιλιακή και Λιμενική Αγορά Εργασίας».

10.05.2024

Δεύτερη Περίοδος Εγγραφών: καταληκτική ημερομηνία - Κυριακή 30 Ιουνίου 2024

Το Εντατικό Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΕΔΠΜΣ) “Διοίκηση
σε Ναυτιλία και Λιμένες”, με έναρξη την 1η Οκτωβρίου 2024, προσκαλεί τις/τους
ενδιαφερόμενες/ους πτυχιούχους να καταθέσουν αίτηση για τον 1o Κύκλο Σπουδών
(ακαδημαϊκό έτος 2024-2025).

05.07.2024

Τρίτη Περίοδος Εγγραφών: 05.07.2024 έως 15.09.2024

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος 


Το Τμήμα Διαχείρισης Λιμένων και Ναυτιλίας, σε συνεργασία με το Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων και Οργανισμών, της Σχολής Οικονομικών και Πολιτικών Επιστημών, του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, οργανώνει και λειτουργεί Εντατικό Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΕΔΠΜΣ), στη ΄Διοίκηση σε Ναυτιλία και Λιμένες’, για το ακαδημαϊκό έτος 2024-2025, το οποίο οδηγεί στην απόκτηση Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΔMΣ).

2
3
4


Τ. 22280-99514 / Ε. secr@pms.uoa.gr