ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Γιατί να Eπιλέξω το Πρόγραμμα

  • Η ναυτιλία καλύπτει διαχρονικά τον πιο ζωτικό τομέα μεταφορών στις διεθνείς εμπορικές ροές, με την ελληνόκτητη ναυτιλία κυρίαρχη δύναμη παγκοσμίως. Οι λιμένες επίσης αναδεικνύονται ως κρίσιμοι εμπορικοί κόμβοι στρατηγικής σημασίας στις θαλάσσιες μεταφορές και τα διεθνή δίκτυα εφοδιαστικής αλυσίδας.
  • Η ισχυρή ανάπτυξη του συνόλου των ναυτιλιακών δραστηριοτήτων διαμορφώνει απαιτητικές ανάγκες για καταρτισμένα διοικητικά στελέχη, με επικαιροποιημένη διεπιστημονική εξειδίκευση και σύνθετες πρακτικές δεξιότητες, ικανά να συμβάλλουν σε ένα εξωστρεφές και διεθνοποιημένο ανταγωνιστικό επιχειρηματικό περιβάλλον.
  • Το σύγχρονο και καινοτόμο ΠΜΣ προσφέρει διεπιστημονική εξειδίκευση στους απόφοιτούς του με υψηλής ποιότητας ακαδημαϊκές και ερευνητικές γνώσεις, πολύπλευρες πρακτικές δεξιότητες και ανταγωνιστικά επαγγελματικά εφόδια.
  • Η ολοκλήρωση του ΠΜΣ παρέχει στους αποφοίτους άριστες προοπτικές επιτυχούς πορείας στην εγχώρια και διεθνή αγορά εργασίας, ως καταρτισμένα στελέχη επιχειρήσεων στη ναυτιλία, τους λιμένες, την εφοδιαστική αλυσίδα, τις θαλάσσιες μεταφορές και, ευρύτερα, στη χρηματοοικονομική διοίκηση, την επιχειρηματικότητα και την οικονομία.
  • Η ευέλικτη και αποτελεσματική διάρθρωση του ΠΜΣ αξιοποιεί μικτές σύγχρονες και ασύγχρονες μορφές εκπαίδευσης, με ανάπτυξη του Προγράμματος - κατά το μεγαλύτερο μέρος - με εξ αποστάσεως προσεγγίσεις, για την υποστήριξη και εργαζόμενων φοιτητών.
  • Το σύνολο των καταξιωμένων διδασκόντων του ΠΜΣ είναι εγνωσμένου κύρους ακαδημαϊκοί, με εξειδίκευση  στα αντικείμενα  του ΠΜΣ και μακρόχρονη επαγγελματική, διδακτική και ερευνητική εμπειρία σε εγχώριες και διεθνείς επιχειρήσεις και Πανεπιστημιακά Ιδρύματα.
  • Στο ΠΜΣ συμμετέχουν επίσης προσκεκλημένα στελέχη επιχειρήσεων, με διαλέξεις, σεμινάρια και workshops, μεταφέροντας έτσι τις πρακτικές γνώσεις και επαγγελματικές τους εμπειρίες.
  • Το ΠΜΣ περιλαμβάνεται στα νέα και δυναμικά Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών του ΕΚΠΑ, που είναι εκ των κορυφαίων, ιστορικών, αναγνωρισμένων και καταξιωμένων Πανεπιστημιακών Ιδρυμάτων  παγκοσμίως.
  • Η ολοκλήρωση του ΠΜΣ παρέχει ακόμα δυνατότητες στους ενδιαφερόμενους να συνεχίσουν τις σπουδές τους στο Διδακτορικό Πρόγραμμα Σπουδών του Τμήματος Διαχείρισης Λιμένων και Ναυτιλίας του ΕΚΠΑ.

Προβλεπόμενη ημερομηνία έναρξης Εντατικού Διατμηματικού Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών “Διοίκηση σε Ναυτιλία και Λιμένες”: 1 Οκτωβρίου 2024

ΠΕΡΙΗΓΗΣΗ ΣΤΟ

Πρόγραμμα Μαθημάτων

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ >


Τ. 22280-99514 / Ε. secr@pms.uoa.gr