Διοικητικό Προσωπικό

Γραμματεία

Παρασκευή Παπαβασιλείου

Μαθήματα

Επικοινωνία

spm@pms.uoa.gr

Γραμματεία

Παρασκευή Παπαβασιλείου

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

spm@pms.uoa.gr

Περισσότερα από Διοικητικό Προσωπικό

ΣυνεργασίεςΤ. 22280-99514 / Ε. secr@pms.uoa.gr