Διδακτικό Προσωπικό

Επίκουρος Καθηγητής

Λάμπρος Βασιλειάδης

Μαθήματα

  • ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
  • ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΜΕ ΕΜΦΑΣΗ ΣΕ ΝΑΥΤΙΛΙΑ ΚΑΙ ΛΙΜΕΝΕΣ
  • ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ
  • ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΗΓΕΣΙΑ
  • ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΗΘΙΚΗ, ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ

Επικοινωνία

labvas@uoa.gr

Ώρες Γραφείου

Πέμπτη 9:00-12:00

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ

Βιογραφικό

Ο Λάμπρος Βασιλειάδης είναι Επίκουρος Καθηγητής του Τμήματος Διαχείρισης Λιμένων και Ναυτιλίας, της Σχολής Οικονομικών και Πολιτικών Επιστημών του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών στο γνωστικό αντικείμενο της «Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων», έχοντας υπερδεκαπενταετή διδακτική εμπειρία σε αντικείμενα του Μάνατζμεντ, Μάρκετινγκ, Επιχειρησιακής Στρατηγικής, και Επιχειρηματικότητας και Διαχείρισης Καινοτομίας.

Έχει διατελέσει μέλος Συνεργαζόμενου Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Σ.Ε.Π.) του Ελληνικού Ανοιχτού Πανεπιστημίου (Ε.Α.Π.) στο προπτυχιακό Πρόγραμμα «Μάρκετινγκ Ι» (ΔΕΟ23) και στο μεταπτυχιακό πρόγραμμα «Τραπεζική Διοικητική» (ΤΡΑ61) καθώς και Προϊστάμενος του Κέντρου Εκπαίδευσης Ενηλίκων (Κ.Ε.Ε.) νομού Ευβοίας (Ινστιτούτο Διαρκούς Εκπαίδευσης Ενηλίκων, Γενική Γραμματεία Διά Βίου Μάθησης, Υπουργείο Παιδείας, Διά Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων). Κατά τη διάρκεια της εν λόγω περιόδου συμμετείχε ως Υπεύθυνος και Μέλος Ομάδας Μετόχων εσωτερικής αξιολόγησης Εκπαιδευτικών Δομών και Προγραμμάτων του Ινστιτούτου Διαρκούς Εκπαίδευσης Ενηλίκων για το νομό Ευβοίας.

Αποτελεί μέλος διεθνών ερευνητικών κέντρων και συντακτικών ομάδων διεθνών επιστημονικών περιοδικών και άλλων ακαδημαϊκών και επαγγελματικών οργανώσεων. Τα ερευνητικά του ενδιαφέροντα αφορούν στο αντικείμενο του στρατηγικού μάνατζμεντ και μάρκετινγκ, πεδία στα οποία έχει δημοσιεύσει σε διεθνή περιοδικά, συμμετάσχει σε διεθνή συνέδρια και συγγράψει βιβλία.

Δημοσιεύσεις

– Belias, D. and Vasiliadis. L. (2022), “Robots on the Tourist Industry – A Review for Future Research Directions”, chapter in book Transcending Borders in Tourism Through Innovation and Cultural Heritage, Springer Proceedings in Business and Economics, Springer, Cham. https://doi.org/ 10.1007/978-3-030-92491-1_60

– Skagias, K., Belias, D., Vasiliadis, L., Papademetriou, C., (2022), “Digital Tourist Marketing: The Latest Developments and Recommendations of how Mykonos Can Take Advantage of Digital and Influencer Marketing”, chapter in book Transcending Borders in Tourism Through Innovation and Cultural Heritage, Springer Proceedings in Business and Economics, Springer, Cham. https://doi.org/ 10.1007/978-3-030-92491-1_60

– Vasiliadis. L. and Belias, D. (2021), “The Value of Cultural Routes in Greece- Examination of the Current Situation”, chapter in book Culture and Tourism, in a Smart, Globalized and Sustainable World, Springer Proceedings in Business and Economics, Springer, Cham. https://doi.org/10.1007/978-3-030-72469-6_36

– Belias, D. and Vasiliadis, L. (2021), “A Conceptual Study of Proposing a Model to Use Robots in Hospitality Industry based on the Empirical Evidences”, Journal of Tourism & Management Research, Vol.6, No.1, pp. 830-841. DOI:10.26465/ojtmr.2018339544

– Belias, D. and Vasiliadis, L. (2021), “Pilot Study for Two Questionnaires Assessing Intentions of Use and Quality of Service of Robots in the Hotel Industry”, chapter in book Strategic Innovative Marketing and Tourism, Springer Proceedings in Business and Economics. Springer, Cham. https://doi.org/10.1007/978-3-030-72469-6_36

– Belias, D., Rossidis, I., Papademetriou, C., Vasiliadis, L., (2020), “Strategic Management in the Hotel Industry: Proposed Strategic Practices to Recover from Covid 19 Global Crisis”, Academic Journal of Interdisciplinary Studies, Vol. 9, No. 6, November 2020, ISSN 2281-3993

– Belias D., Vasiliadis L., Velissariou E. (2020), “Internal Marketing in Tourism – The Case of Human Resource Empowerment on Greek Hotels”, (Eds.), chapter in book Cultural and Tourism Innovation: Integration and Digital Transition, Katsoni V. and Velander K., (Eds.), Springer Proceedings in Business and Economics

– Belias D., Vasiliadis L., Mantas C. (2020), “The human resource training and development of employees working on luxurious hotels in Greece”, chapter in book Cultural and Tourism Innovation: Integration and Digital Transition, Katsoni V. and Velander K., (Eds.), Springer Proceedings in Business and Economics,

– Belias D., Vasiliadis L., Zaftis E. (2020), “The impact of cultural routes on traditional The case of Greece”, chapter in book Cultural and Tourism Innovation: Integration and Digital Transition, Katsoni V. and Velander K., (Eds.), Springer Proceedings in Business and Economics.

– Belias, D., Velissariou, E., Vasiliadis, L., Kyriakou, D., Mantas, C., Varsanis, K., Sdrolias, L., Koustelios, A., Tselios, D. (2019), «Tourism and Destination Marketing the Case of Greece», chapter in book Strategic Innovative Marketingpp.: 67-74, Sakas D., Nasiopoulos D. (Eds.), IC-SIM 2017, Pafos, Cyprus, Springer Proceedings in Business and Economics

Επίκουρος Καθηγητής

Λάμπρος Βασιλειάδης

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

labvas@uoa.gr

Ώρες Γραφείου

Πέμπτη 9:00-12:00

Περισσότερα από Διδακτικό Προσωπικό

ΣυνεργασίεςΤ. 22280-99514 / Ε. secr@pms.uoa.gr