Ανακοινώσεις

10.05.2024

Δεύτερη Περίοδος Εγγραφών: καταληκτική ημερομηνία - Κυριακή 30 Ιουνίου 2024

Εντατικό Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών του ΕΚΠΑ

“Διοίκηση σε Ναυτιλία και Λιμένες”

Προκήρυξη / Πρόσκληση

Το Εντατικό Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΕΔΠΜΣ) “Διοίκηση σε Ναυτιλία και Λιμένες”, με έναρξη την 1η Οκτωβρίου 2024, προσκαλεί τις/τους ενδιαφερόμενες/ους πτυχιούχους να καταθέσουν αίτηση για τον 1o Κύκλο Σπουδών (ακαδημαϊκό έτος 2024-2025).

Το ΕΔΠΜΣ “Διοίκηση σε Ναυτιλία και Λιμένες” οργανώνεται από το Τμήμα Διαχείρισης Λιμένων και Ναυτιλίας, σε συνεργασία με το Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων και Οργανισμών, του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΕΚΠΑ).

Δεκτοί/ες γίνονται πτυχιούχοι/ες Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης, ανεξαρτήτως σχολής αποφοίτησης, κατεύθυνσης και ειδίκευσης.

  • Τα μαθήματα πραγματοποιούνται με μικτή μέθοδο εκπαίδευσης (blended learning – συνδυασμός εξ αποστάσεως (70%) και δια ζώσης (30%) εκπαίδευσης).
  • Η γλώσσα διδασκαλίας είναι η Ελληνική.
  • Η διάρκεια του ΕΔΠΜΣ είναι ένα (1) ακαδημαϊκό έτος.
  • Το συνολικό ποσό των διδάκτρων ανέρχεται στα 5.000 ευρώ.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικές με το Εντατικό Διατμηματικό ΠΜΣ, οι ενδιαφερόμενες/οι μπορούν να επισκέπτονται την ιστοσελίδα: https://spm.pms.uoa.gr/ ή να επικοινωνούν μέσω ηλεκτρονικής αλληλογραφίας στο email: spm@pms.uoa.gr ή στο τηλ.: 22280 21861.

 

Καταληκτική ημερομηνία αιτήσεων: Κυριακή 30 Ιουνίου 2024

 

Η Επιτροπή Προγράμματος Σπουδών

Του Εντατικού Διατμηματικού ΠΜΣ

“Διοίκηση σε Ναυτιλία και Λιμένες”Τ. 22280-99514 / Ε. secr@pms.uoa.gr